• Faktúry, platby

    • ŠKOLA

     ROK 2016

     Od 01.01.2016 sú objednávky a faktúry ZŠ zverejňované v portáli

     informačného systému samosprávy mesta Žilina

     ROK 2015

     Číslo faktúry Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Predmet fakturácie Suma s DPH Dátum prijatia faktúry Zmluva objednávka
     1. eOpen,s.r.o. 1020140069 Programy- multilicencie 1159,20 2.1.2015 Zmluva
     2. Slovak Telekom 7412020705 Mobilný telefón 31,28 2.1.2015 Zmluva
     3. Lindstrom 1476692 Prenájom rohoží 33,43 5.1.2015 Zmluva
     4. SEVAK,a.s. 31410443386 Vyúčtovanie vody 415,21 5.1.2015 Zmluva
     5. RWE Gas 4410180208 Plyn 01/2015 263,00 9.1.2015 Zmluva
     6. Slovak Telekom 0769660767 Mail.adresy 4,70 9.1.2015 Zmluva
     7. Slovak Telekom 4769660770 Telefón 12/2014 56,52 9.1.2015 Zmluva
     8. BYTTERM,a.s. 14420844 Tepel.energia 681,71 16.1.2015 Zmluva
     9. BYTTERM,a.s. 14420843 Tepel.energia 3428,92 16.1.2015 Zmluva
     10. SSE,a.s. 9150510338 Vyúčtovanie el. -399,92 19.1.2015 Zmluva
     11. ELCAT,s.r.o. 2015004 Inzerát do novín 120,00 21.1.2015 Objed.č.4
     12. JurisDat vydav. 1599722 Časopis ŠKOLA 23,00 22.1.2015 Objed.č.6
     13. EZaL 3215010102 Čistiace prostr. 186,79 22.1.2015 Objed.č.1
     14. AM-MA 2015001 Náhradné batérie-ŠJ 62,70 22.1.2015 Zmluva
     15. Publishing House 3150044 Inzerát do novín 18,00 23.1.2015 Objed.č.2
     16. TERAsport Muller 2150006 Nástenné textil.tabule 129,03 23.1.2015 Objed.č.3
     17. Slov.vedec.spoloč. Tv a šport 1582015 Časopis Tv a šport 12,00 23.1.2015  
     18. RVC Martin 2015121 Členský poplatok 79,90 26.1.2015 Objed.č.5
     19. ILLE,s.r.o. 15002172 WC papier 176,88 28.1.2015 Zmluva
     20. Slovak Telekom 7500875323 Mobil.telefón 30,36 29.1.2015 Zmluva
     21. Emil BIELIK 15010008 Náplne do tlačiarní 253,47 30.1.2015 Zmluva
     22. CODES 2015003 Inštalácia AZUV-WinIBEU 23,80 30.1.2015 Zmluva
     23. Lindstom 1503139 Servis rohoží 71,23 30.1.2015 Zmluva
     24. RETOP 3000232015 OOPP-údrž. 59,54 30.1.2015 Objed.č.9
     25. Mittelham Eduard 150008 Odvoz a likvidácia odpad 23,04 4.2.2015 Zmluva
     26. SSE,a.s. 134900165979 Dohoda o platbách 777,00 4.2.2015 Zmluva
     27. SEVAK.,a.s. 999000202 Záloha-voda 350,00 4.2.2015 Zmluva
     28. ŽILBYT 150004 Služby opráv 457,80 6.2.2015 Zmluva
     29. ŽILBYT 150044 Služby opráv 457,80 6.2.2015 Zmluva
     30. Slovak Telekom 2770614607 Telefón 01/2015 59,58 9.2.2015 Zmluva
     31. Slovak Telekom 5770614604 Mailové adresy 4,70 9.2.2015 Zmluva
     32. RWE Gas 4480164724 Plyn 02/2015 263,00 9.2.2015 Zmluva
     33. EKO-SPORT 0102015 Montáž bežeckého pásu 24,00 9.2.2015 Objed.č.11
     34. RVC Martin 23022015 Seminár-účtov. 19,00 9.2.2015 Objed.č.10
     35. KREATÍVA 2150115953 Darčekové pred. 182,76 11.2.2015 Objed.č.12
     36. ŠJ pri ZŠ WS 0203 Stravné 01/2015 1027,84     10.2.2015 KZ
     37. RETOP 3000282015 Čistiace+OOPP 125,02 12.2.2015 Objed.č.13
     38. BYTTERM,a.s. 15420058 Tepelná energia 3714,04 13.2.2015 Zmluva
     39. BYTTERM,a.s. 15420059 Tepel.energia 729,28 13.2.2015 Zmluva
     40. ILLE,s.r.o. 15004616 WC papier 175,68 25.2.2015 Zmluva
     41. Ing.Hanuliaková 1915 DVD-Velikáni dejín,Ríša zvierat 39,60 25.2.2015 Objed.č.14
     42. Slovak Telekom 7501698122 Mobil 24,37 27.2.2015 Zmluva
     43. MRAVEC Ján 20150004 Domofón.telefón 1177,20 27.2.2015 Objed.č.16
     44. Lindstrom 1509206 Servis rohoží 84,10 2.3.2015 Zmluva
     45. VIS,s.r.o. 151134 Strava.cz-prog. 91,20 2.3.2015 Zmluva
     46. ŽILBYT 150117 Služby opráv 457,80 4.3.2015 Zmluva
     47. Mittelham Eduard 150099 Odvoz odpaduŠJ 29,64 4.3.2015 Zmluva
     48. ZAREN,s.r.o. 22110 Vysávač s tepov. 1199,00 6.3.2015 Objed.č.19
     49. PUBLICOM 51500003 Nástenná mapa 291,75 20.2.2015 Objed.č.15
     50. SSE, a.s. 134900165979 Elektr.energia 777,00 6.3.2015 Zmluva
     51. RWE Gas 4480274399 Plyn 03/2015 263,00 6.3.2015 Zmluva
     52. Slovak Telekom 5771590071 Mailové adresy 4,70 9.3.2015 Zmluva
     53. Slovak Telekom 1771590075 Telefón 02/2015 44,93 9.3.2015 Zmluva
     54. ŠEVT,a.s. 1152201234 Tlačivá,obaly 66,66 9.3.2015  
     55. EZaL 3215030047 Čistiace prostr. 238,16 10.3.2015 Objed.č.17
     56. Adam Chabada 2015043 Oprava plyn.príp. 57,60 11.3.2015 Objed.č.18
     57. BYTTERM,a.s. 15420124 Tepel.energia 3409,22 13.3.2015 Zmluva
     58. BYTTERM,a.s. 15420125 Tepel.energia 756,47 13.3.2015 Zmluva
     59. UNI-JAS 20106976 Inventár do ŠJ 216,04 13.3.2015 Objed.č.23
     60. RVC Martin 15042120 Seminár pre RŠ 218,00 16.3.2015 Objed.č.26
     61. AM-MA 20150014 Servis IT 02/2015 226,00 16.3.2015 Zmluva
     62. AM-MA 20150015 Grafická karta 116,84 16.3.2015 Zmluva
     63. EkonSpo 20150656 Pošt.pouk.-ŠJ 36,72 19.3.2015 Objed.č.21
     64. DAFFER 16740319 HN-škol.pomôcky 16,60 19.3.2015 Objed.č.22
     65. BYTTERM,a.s. 15420189 Vyúčtov.nákladov -14,40 20.3.2015 Dobropis
     66. BYTTERM,a.s. 15420190 Vyúčtov.nákladov -686,35 20.3.2015 Dobropis
     67. BYTTERM,a.s. 15430072 Prečistenie kanál. 74,54 23.3.2015 Objed.č.20
     68. RETOP 3000702015 Čistiace prostr.ŠJ 135,00 25.3.2015 Objed.č.24
     69. ILLE,s.r.o. 15006733 WC papier 175,68 25.3.2015 Zmluva
     70. Emil BIELIK 15010022 Tonery, fólie 259,74 26.3.2015 Zmluva
     71. M.A.P.V. 15006 Občerstvenie-DU 430,00 30.3.2015 Obj.č.28/zo SF/
     72. Lindstrom 1515294 Servis rohoží 96,96 30.3.2015 Zmluva
     73. EURODESIGN 3015000016 Výmena skla 240,06 30.3.2015 Objed.č.25
     74. EURODESIGN 3015000017 Oprava vchod.dverí 12,70 30.3.2015 Objed.č.27
     75. AM-MA 20150017 Operač.pamäť,myš 276,47 1.4.2015 Zmluva
     76. AM-MA 20150018 Servis IT 03/15 226,00 1.4.2015 Zmluva
     77. CODES 2015032 Inštal.WinIBEU 35,70 1.4.2015 Zmluva
     78.. Slovak Telekom 7502683311 Mobil 30,35 1.4.2015 Zmluva
     79. Mittelham Eduard 150199 Odvoz odpadu ŠJ 31,68 1.4.2015 Zmluva
     80. SSE,a.s. 134900165979 Elekt.energia 04/15 777,00 1.4.2015 Zmluva
     81. AITEC,s.r.o. 21150829 Učebnice pre ŠKD 32,01 8.4.2015 Objed.č.32
     82. SEVAK,a.s. 3151020061 Vyúčtovanie vody 1290,97 8.4.2015 Zmluva
     83. ŠEVT,a.s. 2155400134 Kancelárske potr. 65,14 8.4.2015 Objed.č.29
     84. Painthouse 10150061 Materiál na maľov. 133,21 8.4.2015 Objed.č.30
     85. RAABE,s.r.o. 21505151 Vzdel.detí s poruch 43,56 8.4.2015 Ponuka
     86. EZaL 3215030369 Čistiace prostr.ŠJ 144,22 8.4.2015 Objed.č.31
     87. Slovak Telekom 5772455043 Telefón 03/15 69,35 9.4.2015 Zmluva
     88. Slovak Telekom 4772455037 Mailové adresy 4,70 9.4.2015 Zmluva
     89. ProSolutions,s.r.o 150606 Pomôcky pre špec. 51,60 9.4.2015 Objed.č.33
     90. GAJOS,s.r.o. 20151804 Činnosť BOZP-1.Q 143,40 15.4.2015 Zmluva
     91. BYTTERM,a.s. 15420257 Tepel.energia 03/15 2904,23 17.4.2015 Zmluva
     92. BYTTERM,a.s. 15420258 Tepel.energia 03/15 578,20 17.4.2015 Zmluva
     93. RVC Martin 0506052015 Seminár-účtovníct. 114,00 21.4.2015 Objed.č.36
     94. ILLE,s.r.o. 15009192 WC papier,mydlo 175,68 22.4.2015 Zmluva
     95. STIEFEL 151312665 Výuč.softvér-Vlast. 134,50 23.4.2015 Objed.č.35
     96. Slovak Telekom 7503647482 Mobilný telefón 30,74 29.4.2015 Zmluva
     97. ŽILBYT,s.r.o. 150182 Údržba a opravy 457,80

     27.4.2015

     Zmluva
     98. Lindstrom,s.r.o. 1521386 Prenájom rohoží 96,96 28.4.2015 Zmluva
     99. RWE Gas 4200043029 Vyúčtovanie plynu -509,60 29.4.2015 Zmluva-dobropis
     100. N5K Group,s.r.o. 40001927 Kovový regál 277,10 30.4.2015 Objed.č.34
     101. SSE,a.s. 134900165979 Elektr.energia 777,00 4.5.2015 Zmluva
     102. AM-MA,s.r.o. 20150031 Servis IT 04/15 226,00 4.5.2015 Zmluva
     103. AM-MA,s.r.o. 20150027 Doplnenie IT 98,10 4.5.2015 Zmluva
     104. ŽILBYT,s.r.o. 150238 Údržba a oprava 457,80 6.5.2015 Zmluva
     105. RWE Gas 4497101951 Plyn 05/15 217,00 7.5.2015 Zmluva
     106. Slovak Telekom 6773379512 Telefón 04/15 70,24 11.5.2015 Zmluva
     107. Slovak Telekom 2773379499 Mailové adresy 4,70 11.5.2015 Zmluva
     108. Mesto Žilina 1621308211 Komunálny odpad 1584,00 12.5.2015 Platobný výmer
     109. ALL SERVICE 77015 Biologický odpad ŠJ 46,80 13.5.2015 Zmluva
     110. BYTTERM,a.s. 15420323 Tepelná energia 4/15 2220,37 14.5.2015 Zmluva
     111. BYTTERM,a.s. 15420324 Tepelná energia 4/15 452,69 14.5.2015 Zmluva
     112. RVC Martin 26052015 Seminár pre RŠ 38,00 18.5.2015 Objed.č.39
     113. AM-MA,s.r.o. 20150034 Servis IT-káble,konek 73,40 18.5.2015 Zmluva
     114. PUBLICOM 51500079 Nástenné mapy 198,50 18.5.2015 Objed.č.37
     115. ILLE,s.r.o. 15011078 WC papier 176,88 20.5.2015 Zmluva
     116. CODES 2015063 WinIBEU,AZUV 35,70 20.5.2015 Zmluva
     117. Hagleitner Hagiene 1502001376 Dezinfek.prost.ŠJ 169,13 25.5.2015 Objed.č.38
     118. Lindstrom,s.r.o. 1527436 Servis rohoží 96,96 25.5.2015 Zmluva
     119. ELPAS,s.r.o. 2142015 Revízia výťahu-ŠJ 24,00 25.5.2015 Objed.č.40
     120. ŽILBYT,s.r.o. 150293 Materiál na údržbu 93,26 26.5.2015 Zmluva
     121. AM-MA,s.r.o. 20150035 Projektory-BenQ-2ks 733,71 26.5.2015 Zmluva
     122. MALUNET,s.r.o. 20156418 Lopty na Tv -grant. 256,10 28.5.2015 Objed.č.41
     123. Slovak Telekom 7504590077 Mobilný telefón 19,72 29.5.2015 Zmluva
     124. STIEFEL Eurocart 151313137 Magnet.hry do ŠKD 653,00 29.5.2015 Objed.č.42
     125. FE, s.r.o. 115019 Drevené stolce do ŠJ 389,95 1.6.2015 Objed.č.46
     126. EZaL 3215060003 Čistiace prostr. 328,22 2.6.2015 Objed.č.44
     127. SSE, a.s. 134900165979 Elektr. energia 777,00 2.6.2015 Zmluva
     128. MBTECH BB 20152968 Keramické tabule 464,40 3.6.2015 Objed.č.45
     129. LITTERA 150405 Učebnice Aj Project 3 116,82 3.6.2015 Objed.č.43
     130. AM-MA 20150037 Servis IT 05/15 226,00 4.6.2015 Zmluva
     131. SLOVAK TELEKOM 8774331973 Telefón 05/15 57,59 9.6.2015 Zmluva
     132. SLOVAK TELEKOM 0774331964 Mailové adresy 4,70 9.6.2015 Zmluva
     133. ŽILBYT 150320 Údržba a opravy 457,80 9.6.2015 Zmluva
     134. UNI-JAS 20107269

     Vybav. ŠJ

     účel - MŠ

     539,07 9.6.2015 Objed.č.47
     135. RWE Gas 4440056818 Plyn 06/15 217,00 9.6.2015 Zmluva
     136. BYTTERM 15420389 Tepel. energia 05/15 1735,45 15.6.2015 Zmluva
     137. BYTTERM 15420390 Tepel. energia 05/15 341,32 15.6.2015 Zmluva
     138. DATART, a.s. 921590112 Mixér do účel. - ŠJ 60,89 16.6.2015 Objed.č.49
     139. PAMIKO, s.r.o. 49115 Časopis Naša škola 15,00 17.6.2015 Ponuka
     140. ALL SERVICE 149015 Biolog. odpad zo ŠJ 52,56 17.6.2015 Zmluva
     141. ILLE, s.r.o. 15013536 WC papier 132,97 17.6.2015 Zmluva
     142. STIEFEL 151313384 Hry do ŠKD 299,00 19.6.2015 Objed.č.42
     143. Lindstrom 1533692 Servis rohoží 96,96 22.6.2015 Zmluva
     144. RETOP 3001542015 OOPP - ŠJ 340,85 23.6.2015 Objed.č.50
     145. EZaL 3215060254 Čistiace prost. - ŠJ 110,58 24.6.2015 Objed.č.52
     146. TAKTIK 150603 Knihy pre učit. 207,60 24.6.2015 Objed.č.48
     147. GAJOS 20153760 BOZP - 2. Q 143,40 26.6.2015 Zmluva
     148. MONAL-BBG 139915030 Farby na maľov. 144,06 26.6.2015 Objed.č.51
     149. Penzión KAMELIA 20150043 Vyhodnocov. porada - občerst. 825,00 30.6.2015 Objed.č.53
     150. SEVAK, a.s. 3151044187 Vyúčtov. vody 1642,57 2.7.2015 Zmluva
     151. GAJOS 20154022 PZS - 2. Q 96,00 1.7.2015 Zmluva
     152. VIS, s.r.o. 151434 Doplnenie softvéru - ŠJ 450,00 1.7.2015 Zmluva
     153. AM-MA 20150047 Servis IT 226,00 1.7.2015 Zmluva
     154. ALL SERVICE 210015 Biolog. odpad ŠJ 71,28 2.7.2015 Zmluva
     155. TEMPO KONDELA 1521600225 Skrinky do tried 1136,00 3.7.2015 Objed.č.54
     156. SSE, a.s. 134900165979 Elektr. energia 777,00 3.7.2015 Zmluva
     157. Painthouse 10150144 Materiál na maľovanie 470,21 3.7.2015 Objed.č.55
     158. RWE Gas 4430173539 Plyn 07/15 217,00 6.7.2015 Zmluva
     159. ŽILBYT 150379 Údržba a opravy 457,80 6.7.2015 Zmluva
     160. SLOVAK TELEKOM 7505559661 Mobil 21,54 30.6.2015 Zmluva
     161. Emil BIELIK 15010037 Tonery 502,95 7.7.2015 Zmluva
     162. SLOVAK TELEKOM 0775282177 Telefón 06/15 70,03 8.7.2015 Zmluva
     163. SLOVAK TELEKOM 0775282160 Mailové adresy 4,70 8.7.2015 Zmluva
     164. ŠEVT, a.s. 1152204617 Tr. knihy, výkazy, katal. list 113,69 9.7.2015 Objednávka
     165. ŠEVT, a.s. 1150000957

     eŠkola - agenda

     - licencia

     326,00 13.7.2015 Zmluva
     166. MESTO ŽILINA 1621308211 Komunál. odpad - 2. splátka 1584,00 12.5.2015 Platobný výmer
     167. LINEA SK 215179 Drevené jedál. stoličky 3930,00 23.7.2015 Výber. konanie
     168. BYTTERM 15420456 Tepelná energia 06/15 314,80 20.7.2015 Zmluva
     169. BYTTERM 15420455 Tepelná energia 06/15 1423,92 20.7.2015 Zmluva
     170. Lindstrom 1539687 Prenájom rohoží 68,28 20.7.2015 Zmluva
     171. SLOVAK TELEKOM 7506552095 Mobil. telef. 20,05 27.7.2015 Zmluva
     172. SSE, a.s. 134900165979 Elektr. energia 777,00 3.8.2015 Zmluva
     173. SLOVAK TELEKOM 1776235098 Telefón 07/15 44,29 10.8.2015 Zmluva
     174. SLOVAK TELEKOM 3776235089 Mailové adresy 4,70 10.8.2015 Zmluva
     175. RWE Gas 4487019090 Plyn 08/15 217,00 10.8.2015 Zmluva
     176. ALEX, s.r.o. 15181 Jedálenské stoly 1396,00 6.8.2015 Výber.konanie MÚ
     177. Lindstrom 1545394 Prenájom rohoží 39,60 17.8.2015 Zmluva
     178. BYTTERM 15420522 Tepelná energia 07/15 318,58 14.8.2015 Zmluva
     179. BYTTERM 15420521 Tepelná energia 07/15 1445,89 14.8.2015 Zmluva
     180. ŽILBYT 150460 Opravy a údržba 457,80 14.8.2015 Zmluva
     181. ASC, s.r.o. 9150002828 ASC Rozvrhy 2016 63,00 19.8.2015 Objed.č.58
     182. AM-MA 20150060 Počítačová zostava 296,58 19.8.2015 Zmluva
     183. AD REM 1510131 Knihy Aj 1709,14 19.8.2015 Výber.konanie MÚ
     184. KARPEX BOHEMIA 2015500657 Plastové cliprámy 96,50 24.8.2015 Objed.č.59
     185. BYZATEX 2015/02 Obrusy do zborovne 195,20 28.8.2015 Objed.č.60
     186. RETOP 3002062015 Čistiace + OOPP 62,60 27.8.2015 Objed.č.57
     187. Wolters Kluwer 3050101575 Časopis Manažment školy 111,74 27.8.2015 Ponuka
     188. Adam Chabada 2015/134 Oprava škrabky 290,88 28.8.2015 Objed.č.56
     189. SLOVAK TELEKOM 7507503467 Mobil 21,29 31.8.2015 Zmluva
     190. ŠKOLÁČIK Majo 10150081 Skrinky do tried 1419,90 2.9.2015 Výber.konanie MÚ
     191. AM-MA 20150068 Servis IT 226,00 2.9.2015 Zmluva
     192. ŠEVT, a.s. 2155400360 Zošity, perá 30,96 2.9.2015 Objed.č.61
     193. SSE, a.s. 134900165979 Elektr. energia 777,00 4.9.2015 Zmluva
     194. RVC 15093029 Účast. poplatok seminár 218,00 4.9.2015 Objed.č.67
     195. EZaL 3215090016 Čistiace prostr. - ZŠ 203,95 7.9.2015 Objed.č.62
     196. EZaL 3215090015 Čistiace prostr. - ŠJ 222,73 7.9.2015 Objed.č.63
     197. RWE 4430178386 Plyn 09/15 217,00 7.9.2015 Zmluva
     198. AD REM 1511962 Knihy Aj - Family Friends 54,66 8.9.2015 Objed.č.68
     199. ILLE, s.r.o. 15020287 WC papier 175,68 9.9.2015 Zmluva
     200. EXAM testing 215320514 Časopis Dobrá škola 62,40 9.9.2015 Ponuka
     201. SLOVAK TELEKOM 5777186465 Mailové adresy 4,70 9.9.2015 Zmluva
     202. SLOVAK TELEKOM 5777186472 Telefón 08/15 67,79 9.9.2015 Zmluva
     203. ŽILBYT 150521 Oprava a údržba 457,80 9.9.2015 Zmluva
     204. Adam Chabada 2015141 Revízia plynu v ŠJ 300,00 10.9.2015 Objed.č.64
     205. RETOP 3002192015 OOPP + čist. 158,15 10.9.2015 Objed.č.69
     206. Ing. arch. LIKAVČAN 201513 Vypracov. projektu 540,00 11.9.2015 projekt MŠ
     207. Amcolor 150339 Dodávka hydrantov 1123,20 11.9.2015 projekt MŠ
     208. Amcolor 150338 Montáž hydrantov 2404,57 11.9.2015 projekt MŠ
     209. TEMPO KONDELA 1531600028 Stoličky červ. čalúnené 875,00 14.9.2015 Objed.č.70
     210. UNI-JAS 20107618 Vybavenie ŠJ - inventár 182,10 14.9.2015 Objed.č.72
     211. Lindstrom 1551299 Servis rohoží 39,60 14.9.2015 Zmluva
     212. Painthouse 10150268 Oprava maľovky školy 1033,24 14.9.2015 Objed.č.65
     213. BYTTERM 15420588 Tepelná energia 317,47 14.9.2015 Zmluva
     214. BYTTERM 15420587 Tepelná energia 1439,45 14.9.2015 Zmluva
     215. IPV vzdelávanie 2015033 Vzdelávanie RŠ 25,00 14.9.2015  
     216. ŠEVT 2155400374 Kancelárske potreby 371,22 14.9.2015 Objed.č.66
     217. JAŠŠO Dušan 2015261 Vodovod. prípojka v ŠJ 160,00 21.9.2015 Objed.č.71
     218. EZaL 3215090171 Krieda farebná 16,19 21.9.2015 Objed.č.73
     219. Emil BIELIK 15010045 Papier, tonery 251,95 21.9.2015 Zmluva
     220. JUKOP 20150054 Multifunkčné zariad. - 2 ks 238,00 24.9.2015 Objed.č.75
     221. LITTERA 152042 Knihy Aj Family Friends 47,20 25.9.2015 Objed.č.76
     222. VARIA PRINT 3001032015 Knihy M Výber 1,2 23,30 25.9.2015 Objed.č.74
     223. SLOVAK TELEKOM 7508477705 Mobil. telef. 34,85 30.9.2015 Zmluva
     224. ADAM CHABADA 2015160 Dosky na krájanie 162,66 30.9.2015 Objed.č.79
     225. Ing. Janka Hanuliaková 25015 Knihy - publikácie 17,00 1.10.2015 Objed.č.81
     226. GAJOS 20155654 Činnosť BOZP - 3. Q 143,40 1.10.2015 Zmluva
     227. IBIS SERVICE 20150438 Konvektomat 7285,00 1.10.2015 Výber.konanie MÚ
     228. IBIS SERVICE 20150456 Čistiaci prostr. 91,44 1.10.2015 Objed.č.80
     229. AM-MA 20150074 Pravidelný servis IT 226,00 1.10.2015 Zmluva
     230. RAABE 21518517 Technika pre 5.roč. - učebnica 174,00 2.10.2015 Objed.č.77
     231. RETOP 3002512015 Ochran. pomôcky do šk. dielne 143,58 2.10.2015 Objed.č.82
     232. Interiéry Riljak 10160078 Vybavenie šk. dielne 7800,00 2.10.2015 Výber.konanie MÚ
     233. SSE, a.s. 134900165979 Elektrická energia 777,00 2.10.2015 Zmluva
     234. SEVAK, a.s. 3151068694 Vyúčtov. vody 1238,00 5.10.2015 Zmluva
     235. ILLE, s.r.o. 15022994 WC papier 177,84 7.10.2015 Zmluva
     236. GAJOS, s.r.o. 20156113 Činnosť PZS 3.Q 96,00 8.10.2015 Zmluva
     237. RWE Gas 4447046794 Zemný plyn 217,00 9.10.2015 Zmluva
     238. SLOVAK TELEKOM 9778133925 Mailové adresy 4,70 12.10.2015 Zmluva
     239. SLOVAK TELEKOM 7778133934 Telefón 09/15 69,18 12.10.2015 Zmluva
     240. Lindstrom 1557488 Prenájom rohoží 39,60 12.10.2015 Zmluva
     241. R.M.Agency 2722015 Informačná brožúra 250,00 12.10.2015 Objed.č.83
     242. Adam Chabada 2015174 Oprava plynu po revízii 198,66 13.10.2015 Objed.č.78
     243. ALL SERVICE 302015 Biolog. odpad 69,84 14.10.2015 Zmluva
     244. PRIEMTO Tabačik 30150673 Materiál do šk. dielne 599,74 14.10.2015 Objed.č.84
     245. ŽILBYT 150564 Oprava a údržba 457,80 14.10.2015 Zmluva
     246. B2B Partner 15411727 Lavica 3-dielna z eko kože 324,00 19.10.2015 Objed.č.86
     247. RAABE 21520786 ŠKOLA A STRAVOV. - časopis 98,00 19.10.2015 Ponuka
     248. AM-MA 20150080 Notebook+káble 573,58 20.10.2015 Zmluva
     249. BYTTERM 15430299 Čistenie kanal. potrubia 175,34 21.10.2015 Objed.č.85
     250. BYTTERM 15420653 Tepelná energia 1486,61 21.10.2015 Zmluva
     251. BYTTERM 15420654 Tepelná energia 323,98 21.10.2015 Zmluva
     252. EkonSpo 20151856 Poštové poukážky ŠJ 60,72 23.10.2015 Objed.č.87
     253. Petit Press 1530207134 Žilinské noviny 100,01 28.10.2015 Objed.č.88
     254. PUBLICOM, s.r.o. 51500148 Mapa Denný režim 198,50 2.11.2015 Objed.č.90
     255. SLOVAK TELEKOM 7509438382 Mob. telefón 19,60 2.11.2015 Zmluva
     256. Hagleitner 1502006446 Čistiace prostr. - ŠJ 241,27 2.11.2015 Objed.č.92
     257. ALL SERVICE 381015 Biolog. odpad ŠJ 70,20 3.11.2015 Zmluva
     258. AM-MA 20150086 Servis IT 226,00 3.11.2015 Zmluva
     259. MB TECH BB 20157526 Interakt. tabule+prísluš. 2 ks 3000,00 4.11.2015 Objed.č.93
     260. ILLE, s.r.o. 15025268 WC papier 175,68 4.11.2015 Zmluva
     261. EZaL 3215110009 Čist. prostr. 212,04 5.11.2015 Objed.č.94
     262. KOMINÁRSTVO CVIKEL Jozef 751015 Revízia komínov a dymovodov 30,00 5.11.2015 Objed.č.89
     263. RWE 4424088704 Zemný plyn 217,00 5.11.2015 Zmluva
     264. SILCOM Multimedia SK 201522758 Šk. multilicencie 389,85 5.11.2015  
     265. SLOVAK TELEKOM 4779091030 Mailové adresy 4,70 6.11.2015 Zmluva
     266. SLOVAK TELEKOM 3779091048 Telefón 59,28 6.11.2015 Zmluva
     267. ŽILBYT 150621 Opravy a údržba 457,80 6.11.2015 Zmluva
     268. GAJOS, s.r.o. 20156691 Kurz prvej pomoci 68,40 6.11.2015 Zmluva
     269. ŠEVT, a.s. 1152208900 Listy 88,80 9.11.2015 Hromadná objednávka
     270. Lindstrom 1563490 Prenájom rohoží 68,28 9.11.2015 Zmluva
     271. RETOP 3002922015 Čist. prostr.  155,26 9.11.2015 Objed.č.96
     272. RAABE 21522474 Testovanie - 9. roč. 22,00 10.11.2015 Objed.č.91
     273. RAABE 21522559 Testovanie - 5. roč. 22,50 12.11.2015 Objed.č.98
     274. HALLON, s.r.o. 20150064 Kniha o peniazoch 15,00 12.11.2015 Objed.č.99
     275. BYTTERM 15420719 Tepelná energia 10/15 2581,36 13.11.2015 Zmluva
     276. BYTTERM 15420720 Tepelná energia 507,84 13.11.2015 Zmluva
     277. AM-MA, s.r.o. 20150092 Počítače, notebook 5981,86 16.11.2015 Zmluva
     278. SSE, a.s. 134900165979 Elektrická energia 777,00 16.11.2015 Zmluva
     279. A-PEMA, s.r.o. 20150855 Kancelárske skrine 290,00 18.11.2015 Objed.č.95
     280. AITEC, s.r.o. 21152761 DVD k Prvouke 1.roč. 32,10 18.11.2015 Objed.č.101
     281. Emil BIELIK 15010058 Oprava kopír.+tonery 344,66 19.11.2015 Zmluva
     282. RVC Martin 02122015 Seminár - účtov.závierka 19,00 19.11.2015 Objed.č.103
     283. Ka.soft sk 201510140 WinDHM - licencia 69,36 23.11.2015 Objed.č.102
     284. Adam Chabada 2015/201 Antikorový stôl - ŠJ 233,40 23.11.2015 Objed.č.100
     285. VIS, s.r.o. 151862 Servis programu VIS - ŠJ 43,20 23.11.2015 Objed.č.97
     286. PROEDUKO 20150016 Účast. poplat. - konferencia 17,50 25.11.2015 Objed.č.104
     287. KOMENSKY, s.r.o. 70707471 Virtuálna knižnica na r. 2016 198,72 30.11.2015 Zmluva
     288. IBIS SERVICE 20150594 Digestor s prísl. a montážou-ŠJ 967,80 30.11.2015 Objed.č.105
     289. SLOVAK TELEKOM 7510396313 Mobil 23,48 30.11.2015 Zmluva
     290. AM-MA 20150097 Servis IT 226,00 1.12.2015 Zmluva
     291. SSE 134900165979 Elektrina 777,00 1.12.2015 Zmluva
     292. ILLE 15027537 WC papier 176,88 2.12.2015 Zmluva
     293. ALL SERVICE 438015 Biolog. odpad ŠJ 77,04 3.12.2015 Zmluva
     294. RWE 3040011237 Zemný plyn 218,00 7.12.2015 Zmluva
     295. VIS 151927 Servis SW 43,20 7.12.2015 Objed.č.106
     296. Lindstrom 1569536 Prenájom rohoží 96,96 8.12.2015 Zmluva
     297. ŽILBYT 150665 Opravy a údržba 457,80 8.12.2015 Zmluva
     298. LIVONEC 15083524 Revízia has. prístr. a hydrantov 335,08 8.12.2015 Telef. objed.
     299. GAJOS 20157565 BOZP 4.Q 143,40 8.12.2015 Zmluva 
     300. GAJOS 20157627 PZS 4.Q 96,00 8.12.2015 Zmluva
     301. SLOVAK TELEKOM 5780000057 Telefón 59,71 8.12.2015 Zmluva
     302. SLOVAK TELEKOM 1780000044 Mailové adresy 4,70 8.12.2015 Zmluva
     303. DAFFER 5573431207 Stolové kalendáre 69,90 8.12.2015 Objed.č.108
     304. PAINTHOUSE 10150485 Materiál na údržbu 244,02 9.12.2015 Objed.č.109
     305. DATART 991512244 Rádiomagnetofón s CD 3 ks 248,40 9.12.2015 Objed.č.110
     306. UNI-JAS 20108052 Čist. prostr., vybavenie do ŠJ 215,73 15.12.2015 Objed.č.112
     307. KP 321501336 Svietidlá 1997,76 15.12.2015 Objed.č.107
     308. AM-MA 20150108 Servis IT 226,00 15.12.2015 Zmluva
     309. ŠKOLÁČIK MAJO 10150157 Kanc. nábytok 1897,34 16.12.2015 Objed.č.111
     310. BYTTERM 15420785 Tepelná energia 11/15 3135,46 17.12.2015 Zmluva
     311. BYTTERM 15420786 Tepelná energia 625,04 17.12.2015 Zmluva
     312. ŽILBYT 150687 Spotrebovaný materiál 29,47 21.12.2015 Zmluva
     313. ILLE 15029623 WC papier 175,68 30.12.2015 Zmluva

      

     ROK 2014

     Faktúry, ZŠ Lichardova 24, Žilina za mesiac december 2014: faktúra - december

      

     Faktúry, ZŠ Lichardova 24, Žilina za mesiac november 2014: faktúra - november

      

     Faktúry, ZŠ Lichardova 24, Žilina za mesiac október 2014: faktúra - október

      

     Faktúry, ZŠ Lichardova 24, Žilina za mesiac september 2014: faktúra - september

      

     Faktúry, ZŠ Lichardova 24, Žilina za mesiac august 2014: faktúra - august

      

     Faktúry, ZŠ Lichardova 24, Žilina za mesiac júl 2014: faktúra - júl

      

     Faktúry, ZŠ Lichardova 24, Žilina za mesiac jún 2014: faktúra - jún

      

     Faktúry, ZŠ Lichardova 24, Žilina za mesiac máj 2014: faktúra - máj

      

     Faktúry, ZŠ Lichardova 24, Žilina za mesiac apríl 2014: faktúra - apríl

      

     Faktúry, ZŠ Lichardova 24, Žilina za mesiac marec 2014: faktúra - marec

      

     Faktúry, ZŠ Lichardova 24, Žilina za mesiac február 2014: faktúra - február

      

     Faktúry, ZŠ Lichardova 24, Žilina za mesiac január 2014: faktúra - január

      

      

     JEDÁLEŇ

     ROK 2017

     Čislo

     faktúry

     Dodávateľ

     Číslo faktúry

     dodávateľ

     Predmet

     fakturácie

     Suma 

     s DPH

     Dátum 

     prijatia

     faktúry

     Zmluva

     objednávka

     1. ATC-JRs.r.o. 1701500052 potraviny 516,29  4.1.2017 zmluva
     2. T-613 s.r.o. 170041 potraviny 525,36 5.1.2017 zmluva
     3. GO BO 170005 potraviny 989,74 5.1.2017 zmluva
     4. Inmédia 234700142 potraviny 797,03 5.1.2017 zmluva
     5. Jovák Frátrik 022017 zelenina 422,29 9.1.2017 zmluva
     6. Seviti 17110009 potraviny 204,80 9.1.2017 zmluva
     7. Bidfood 117002752 potraviny 355,53 11.1.2017 zmluva
     8. Ondreáš 1/17 mäso 782,81 13.1.2017 zmluva
     9. Jovák Frátrik 072017 zelenina 455,48 16.1.2017 zmluva
     10. Jovák Frátrik 132017 zelenina 295,20 18.1.2017 zmluva
     11. Chrien 2017900882 potraviny 431,15 18.1.2017 zmluva
     12. Bidfood 117007864 potraviny 385,24 19.1.2017 zmluva
     13. Jovák Frátrik 172017 zelenina 262,27 23.1.2017 zmluva
     14. Chrien 2017901085 potraviny 179,81 23.1.2017 zmluva
     15. Lunys 1719000042 škol. ovocie 67,13 23.1.2017 zmluva
     16. Bidfood 117010423 potraviny 275,52 24.1.2017 zmluva
     17. Ondreáš 5/17 mäso 930,13 25.1.2017 zmluva
     18. Bidfood 117012143 potraviny 467,75 26.1.2017 zmluva
     19. GO BO 170077 potraviny 548,70 30.1.2017 zmluva
     20. Jovák Frátrik 222017 zelenina 646,10 30.1.2017 zmluva
     21. Ondreáš 9/17 mäso 493,26 1.2.2017 zmluva
     22. Inmédia 234701252 potraviny 247,34 1.2.2017 zmluva
     23. Jovák Frátrik 272017 zelenina 175,32 1.2.2017 zmluva
     24. Chrien 2017901816 potraviny 313,46 1.2.2017 zmluva
     25. Lunys 1710002466 ovocie 46,84 1.2.2017 zmluva
     26. Bidfood 117016394 potraviny 118,52 2.2.2017 zmluva
     27. Jovák Frátrik 302017 zelenina 353,64 6.2.2017 zmluva
     28. ATC -JR s.r.o. 1701500867 potraviny 74,98 6.2.2017 zmluva
     29. ATC- JR s.r.o. 1701500541 potraviny 446,78 6.2.2017 zmluva
     30. Lunys 1710002879 potraviny 66,54 6.2.2017 zmluva
     31. Agro Tami 172001506 mlieko 147,22 6.2.2017 zmluva
     32. Astera 17110052 potraviny 57,12 6.2.2017 zmluva
     33. Lunys 1719000147 potraviny 68,92 6.2.2017 zmluva
     34. Jednota 5070061 potraviny 132,96 6.2.2017 zmluva
     35. Bidfood 117018807 potraviny 350,79 7.2.2017 zmluva
     36. GO BO 170113 potraviny 790,30 7.2.2017 zmluva
     37. Inmédia 234701694 potraviny 71,64 7.2.2017 zmluva
     38. Čibenka 1701056 pečivo 159,89 8.2.2017 zmluva
     39. Chrien 2017902190 potraviny 103,95 8.2.2017 zmluva
     40. Jovák Frátrik 362017 zelenina 147,69 9.2.2017 zmluva
     41. Bidfood 117021250 potraviny 141,12 10.2.2017 zmluva
     42. Ondreáš 18/17 mäso 906,82 13.2.2017 zmluva
     43. Jovák Frátrik 402017 zelenina 354,72 13.2.2017 zmluva
     44. Agro Tami 172002355 mlieko 220,84 13.2.2017 zmluva
     45. Jovák Frátrik 472017 zelenina 170,10 16.2.2017 zmluva
     46. Bidfood 117025079 potraviny 395,56 16.2.2017 zmluva
     47. Lunys 1710005460 potraviny 56,10 17.2.2017 zmluva
     48. Jovák Frátrik 532017 zelenina 311,58 20.2.2017 zmluva
     49. Bidfood 117026563 potraviny 214,43 20.2.2017 zmluva
     50. Ondreáš 21/17 mäso 975,45 21.2.2017 zmluva
     51. Lunys 1719000270 škol.ovocie 64,32 21.2.2017 zmluva
     52. Chrien 2017903123 potraviny 413,34 22.2.2017 zmluva
     53. Ondreáš 27/17 mäso 453,69 23.2.2017 zmluva
     54. Bigfood 117028970 potraviny 295,21 23.2.2017 zmluva
     55. Onduš Ján 140/2017 potraviny 342,72 23.2.2017 zmluva
     56. Agro Tami 172003174 mlieko 147,22 27.2.2017 zmluva
     57. Jovák Frátrik 582017 zelenina 216,20 27.2.2017 zmluva
     58. GO BO 170171 potraviny 189,22 28.2.2017 zmluva

     .

     ROK 2016

     Čislo

     faktúry

     Dodávateľ

     Číslo faktúry

     dodávateľ

     Predmet

     fakturácie

     Suma 

     s DPH

     Dátum 

     prijatia

     faktúry

     Zmluva

     objednávka

     1. Agro-   Tamia.s  152035068 mlieko   187,39 5.1.2016 zmluva
     2. Agro-Tami a.s 152035954 mlieko   187,39 5.1.2016 zmluva
     3. Čibenka s.r.o. 1512884 chlieb,pečivo     73,51 11.1.2016 zmluva
     4. Jednota 5050757 potraviny 133,44      12.1.2016 zmluva
     5. GOBO z.p. 160004 potraviny 846,75 8.1.2016 zmluva
     6. T - 613 s.r.o 160024 potraviny 577,08 8.1.2016 zmluva
     7. Jovák- Frátrik 032016 zelenina,ovocie 449,28 11.1.2016 zmluva.
        8.     Chrien s.r.o. 2016900219 ryby, maslo 464,87 11.1.2016 zmluva
     9. Bidvest s.r.o. 116102662 tvaroh 130,28 12.1.2016 zmluva
     10.  Seviti s.r.o. 16110022 cestoviny 190,70 12.1.2016 zmluva
     11. Inmédia s.r.o. 234600277 potraviny  644,53 12.1.2016 zmluva
     12. Jovák-Frátrik 062016 ovocie 256,00 13.1.2016 zmluva
     13. Bidvest s.r.o.  116104068 hydina,mr.zelenina  250,79 14.1.2016 zmluva
     14. Onduš Ján 37/2016 cer. tyčinky 141,12 18.1.2016 zmluva
     15. Jovák- Frátrik 102016 zelenina 462,24 18.1.2016 zmluva
     16. Astera 16110022 ovoc. čaje 158,86 18.1.2016 zmluva
     17. Chrien 2016900665 potraviny 128,43 18.1.2016 zmluva
     18. Inmédia 234600550 potraviny 64,76 19.1.2016 zmluva
     19. Jovák-Frátrik 122016 zelenina 101,65 20.1.2016 zmluva
     20. Ondreáš 2/16 mäso 954,57 21.1.2016 zmluva
     21. Bidvest 116107935 potraviny 339,05 21.1.2016 zmluva
     22. Lunys 1619000012 škol.ovocie 77,04 21.1.2016 zmluva
     23. Lunys 1610001289 škol.ovocie 66,60 21.1.2016 zmluva
     24. Bidvest 116109533 potraviny 129,79 25.1.2016 zmluva
     25. Jovák-Frátrik 162016 zelenina 560,96 25.1.2016 zmluva
     26. Go Bo 160062 potraviny 183,38 27.1.2016 zmluva
     27. Bidvest 116111013 potraviny 261,89 27.1.2016 zmluva
     28. Chrien 2016901350 potraviny 57,70 27.1.2016 zmluva
     29. Jovák-Frátrik 202016 zelenina 189,36 28.1.2016 zmluva
     30. Jovák-Frátrik 252016 zelenina 416,84 1.2.2016 zmluva
     31. Ondreáš 14/16 mäso 802,51 2.2.2016 zmluva
     32. Lunys s.r.o. 1610002187 škol. ovocie 5,88 2.2.2016 zmluva
     33. Lunys s.r.o. 1610002188 škol. ovocie 38,46 2.2.2016 zmluva
     34. Agro Tami 162001225 mlieko 171,78 2.2.2016 zmluva
     35. Bidvest 116113811 potraviny 244,80 2.2.2016 zmluva
     36. GO-BO 160103 potraviny 736,20 3.2.2016 zmluva
     37. Jovák-Frátrik 282016 zelenina 141,19 3.2.2016 zmluva
     38. Chrien 2016901850 potraviny 370,74 3.2.2016 zmluva
     39. Bidvest 116115906 potraviny 74,62 5.2.2016 zmluva
     40. Lunys s.r.o. 1610002749 ovocie 50,58 5.2.2016 zmluva
     41. Lunys s.r.o. 1619000190 škol. ovocie 130,86 5.2.2016 zmluva
     42. Jovák-Frátrik 322016 zelenina 362,72 8.2.2016 zmluva
     43. Jednota 5060066 potraviny 149,59 8.2.2016 zmluva
     44. Agro Tami 162001791 mlieko 171,78 8.2.2016 zmluva
     45. Čibenka 1601056 pečivo 147,98 9.2.2016 zmluva
     46. Jovák-Frátrik 372016 zelenina 165,72 10.2.2016 zmluva
     47. ATC-JR s.r.o 1601501112 potraviny 159,18 11.2.2016 zmluva
     48. Bidvest 116118978 potraviny 348 11.2.2016 zmluva
     49. Inmédia 234601428 potraviny 150,60 11.2.2016 zmluva
     50. Imédia 234601473 potraviny 86,35 11.2.2016 zmluva
     51. Agro Tami 162002409 mlieko 85,89 12.2.2016 zmluva
     52. JaB Unigue 150100568 potraviny 246,10 12.2.2016 zmluva
     53. Ondreáš 17/16 mäso 941,14 15.2.2016 zmluva
     54. Bidvest 116120513 potraviny 289,08 15.2.2016 zmluva
     55. Jovák-Frátrik 412016 zelenina 376,26 15.2.2016 zmluva
     56. Lunys s.r.o. 1610004168 škol. ovocie 44,26 15.2.2016 zmluva
     57. Lunys s.r.o 1619000245 ovocie 62,10 18.2.2016 zmluva
     58. Agro Tami 162003104 mlieko 171,78 18.2.2016 zmluva
     59. Jovák-Frátrik 492016 zelenina 602,46 22.2.2016 zmluva
     60. Bidvest 116124421 potraviny 218,55 23.2.2016 zmluva
     61. Ondreáš 22/16 mäso 1061,51 24.2.2016 zmluva
     62. T-613 s.r.o 160785 potraviny 344,52 24.2.2016 zmluva
     63. Bidvest 116125243 potraviny 144 24.2.2016 zmluva
     64. GO BO 160170 potraviny 404,45 26.2.2016 zmluva
     65. Agro Tami 162003610 mlieko 171,78 26.2.2016 zmluva
     66. Ondreáš 33/16 mäso 353,76 29.2.2016 zmluva
     67. Jovák-Frátrik 562016 zelenina 133,74 29.2.2016 zmluva
     68. Inmédia 234602174 potraviny 488,42 4.3.2016 zmluva
     69. GO BO 160201 potraviny 801,70 4.3.2016 zmluva
     70. Bidvest 116130154 potraviny 341,84 4.3.2016 zmluva
     71. Lunys 1619000448 škol. ovocie 58,92 4.3.2016 zmluva
     72. Agro Tami 162004364 mlieko 171,78 4.3.2016 zmluva
     73. Jovák-Frátrik 602016 zelenina 445,94 7.3.2016 zmluva
     74. Lunys 1610006686 ovocie 55,64 7.3.2016 zmluva
     75. Jednota 5060141 potraviny 213,53 7.3.2016 zmluva
     76. Seviti 16110104 potraviny 356,22 8.3.2016 zmluva
     77. ATC s.r.o. 16015001733 potraviny 402,35 8.3.2016 zmluva
     78. Čibenka 1602137 pečivo 159,49 8.3.2016 zmluva
     79. Chrien 2016904053 potraviny 322,08 9.3.2016 zmluva
     80. Agro Tami 162005021 mlieko 171,78 11.3.2016 zmluva
     81. Bidvest 116134821 potraviny 251,72 14.3.2016 zmluva
     82. JovákFrátrik 672016 zelenina 604,68 14.3.2016 zmluva
     83. Ondreáš 35/16 mäso 443,28 15.3.2016 zmluva
     84. Inmédia 234602880 potraviny 99,19 15.3.2016 zmluva
     85. Chrien 2016904535 potraviny 97,99 16.3.2016 zmluva
     86. Jovák-Frátrik 762016 zelenina 415,70 21.3.2016 zmluva
     87. Lunys s.r.o. 1610008478 ovocie 43,92 21.3.2016 zmluva
     88. Astera 16110132 potraviny 156,06 22.3.2016 zmluva
     89. CHrien 2016904975 potraviny 40,94 23.3.2016 zmluva
     90. ATC s.r.o. 1601502275 potraviny 94,72 30.3.2016 zmluva
     91. Jovák- Frátrik 812016 zelenina 371,59 30.3.2016 zmluva
     92. Bidvest 116142180 potraviny 293,24 30.3.2016 zmluva
     93. Lunys 1619000610 škol. ovocie 81,32 30.3.2016 zmluva
     94. Lunys 1610009109 ovocie 8,53 30.3.2016 zmluva
     95. Ago Tami 162006246 mlieko 171,78 30.3.2016 zmluva
     96. Ondreaš 43/16 mäso 1087,67 31.3.2016 zmluva
     97. GO BO 160280 potraviny 219,04 31.3.2016 zmluva
     98. Jovák Frátrik 872016 zelenina 7,20 31.3.2016 zmluva
     99. Inmédia 234603377 potraviny 287,42 1.4.2016 zmluva
     100. Agro Tami 162006953 mlieko 171,78 1.4.2016 zmluva
     101. Jovák Frátrik 892016 zelenina 375,01 4.4.2016 zmluva
     102. Bidvest 116144895 potraviny 235,38 4.4.2016 zmluva
     103. GO BO 160304 potraviny 802,28 4.4.2016 zmluva
     104. Ondreáš 50/16 mäso 388,28 6.4.2016 zmluva
     105. Jovák-Frátrik 942016 zelenina 163,01 6.4.2016 zmluva
     106. Chrien 2016905677 potraviny 339,90 7.4.2016 zmluva
     107. Čibenka 1603211 chlieb, pečivo 80,07 8.4.2016

     zmluva

     108. Onduš Ján 221/2016 potraviny 303,12 8.4.2016 zmluva
     109. Jednota 50602016 potraviny 148,03 8.4.2016 zmluva
     110. Jovák- Frátrik 992016 zelenina 508,61 11.4.2016 zmluva
     111. Chrien 2016905934 potraviny 418,46 11.4.2016 zmluva
     112. Agro Tami 162007821 mlieko 171,78 11.4.2016 zmluva
     113. ATC-JR s.r.o. 1601502654 potraviny 142,89 12.4.2016 zmluva
     114. Bidvest 116150120 potraviny 198,41 13.4.2016 zmluva
     115. Inmédia 234604013 potraviny 138,00 14.4.2016 zmluva
     116. Hyza 333484458 potraviny 54,00 14.4.2016 zmluva
     117. ATC-JR s.r.o. 1601502771 potraviny 107,37 15.4.2016 zmluva
     118. Jovák-Frátrik 1032016 zelenina 451,01 18.4.2016 zmluva
     119. T-613 s.r.o. 161474 potraviny 403,08 19.4.2016 zmluva
     120. Lunys 1619000664 ovocie 124,51 20.4.2016 zmluva
     121. Agro Tami 162008498 mlieko 171,78 20.4.2016 zmluva
     122. Bidvest 116154102 potraviny 346,08 20.4.2016 zmluva
     123. Inmédia 234604359 potraviny 121,78 21.4.2016 zmluva
     124. Chrien 2016906910 potraviny 94,56 25.4.2016 zmluva
     125. Jovák Frátrik 1092016 zelenina 484,00 25.4.2016 zmluva
     126. Agro Tami 162009136 mlieko 171,78 25.4.2016 zmluva
     127. Bidvest 116158984 potraviny 277,00 28.4.2016 zmluva
     128. GO BO 160383 potraviny 211,80 28.4.2016 zmluva
     129. Jovák Frátrik 1152016 zelenina 200,19 28.4.2016 zmluva
     130. Lunys 1610012609 ovocie 35,12 29.4.2016 zmluva
     131. Seviti 16110178 potraviny 215,14 29.4.2016 zmluva
     132. Bidvest 116160665 potraviny 170,24 2.5.2016 zmluva
     136. Jovák Frátrik 1192016 zelenina 422,50 2.5.2016 zmluva
     137. Lunys 1610013146 ovocie 38,23 2.5.2016 zmluva
     138. Lunys 1610013148 ovocie 44,77 2.5.2016 zmluva
     139. Lunys 161900867 škol. ovocie 128,56 6.5.2016 zmluva
     140. Agro Tami 162009867 mlieko 171,78 6.5.2016 zmluva
     141. Jovák Frátrik 1262016 zelenina 344,62 6.5.2016 zmluva
     142. Jovák Frátrik 1282016 zelenina 528,76 9.5.2016 zmluva
     143. Bidvest 116164848 potraviny 46,80 9.5.2016 zmluva
     144. Jednota 5060275 potraviny 218,85 10.5.2016 zmluva
     145. Čibenka 1604289 pečivo 238,42 10.5.2016 zmluva
     146. Inmédia 234605067 potraviny 545,06 11.5.2016 zmluva
     147. Bidvest 116164729 potraviny 239,26 12.5.2016 zmluva
     148. Chrien 2016907999 potraviny 339,90 12.5.2016 zmluva
     149. Jovák Frátrik 1322016 zelenina 254,70 12.5.2016 zmluva
     150. Agro Tami 162010504 mlieko 171,78 12.5.2016 zmluva
     151. Ondreáš 60/16 mäso 108,33 13.5.2016 zmluva
     152. Ondreáš 59/16 mäso 1010,97 13.5.2016 zmluva
     153. Ondreáš 58/16 mäso 904,49 13.5.2016 zmluva
     154. Bidvest 116168019 potraviny 129,48 13.5.2016 zmluva
     155. Lunys 1610014875 ovocie 41,26 13.5.2016 zmluva
     156. Ondreáš 70/16 mäso 1013,86 16.5.2016 zmluva
     157. Jovák Frátrik 1362016 zelenina 623,51 16.5.2016 zmluva
     158. Chrien 2016908299 potraviny 51,48 16.5.2016 zmluva
     159. Bidvest 116170636 potraviny 335,70 18.5.2016 zmluva
     160. Agro Tami 162011200 mlieko 171,78 20.5.2016 zmluva
     161. Inmédia 234605509 potraviny 100,64 20.5.2016 zmluva
     162. Jovák Frátrik 1412016 zelenina 58,30 20.5.2016 zmluva
     163. Bidvest 116172125 potraviny 179,57 20.5.2016 zmluva
     164. Jovák Frátrik 1442016 zelenina 400,59 23.5.2016 zmluva
     165. T-613 s.r.o. 161900 potraviny 408,00 23.5.2016 zmluva
     166. Ondreáš 72/16 mäso 995,36 25.5.2016 zmluva
     167. ATC- JR s.r.o 1601504039 potraviny 93,41 25.5.2016 zmluva
     168. Jovák - Frátrik 1492016 zelenina 270,96 25.5.2016 zmluva
     169. Chrien 2016908981 potraviny 339,90 25.5.2016 zmluva
     170. Onduš Ján 321/2016 potraviny 144,00 26.5.2016 zmluva
     171. Inmédia 234605844 potraviny 106,44 26.5.2016 zmluva
     172. Bidvest 116175770 potraviny 189,21 26.5.2016 zmluva
     173. Lunys 1619001053 škol. ovocie 62,57 27.5.2016 zmluva
     174. Agro Tami 162011891 mlieko 171,78 27.5.2016 zmluva
     175. JaB Unigue 160101974 potraviny 279,29 27.5.2016 zmluva
     176. Jovák Frátrik 1522016 zelenina 399,84 30.5.2016 zmluva
     177. GO BO 160487 potraviny 377,72 30.5.2016 zmluva
     178. Jovák Frátrik 1582016 zelenina 149,94 31.5.2016 zmluva
     179 Ondreáš 84/16 mäso 666,86 1.6.2016 zmluva
     180. Jovák Frátrik 1612016 zelenina 104,40 1.6.2016 zmluva
     181. Chrien 2016909471 potraviny 51,48 1.6.2016 zmluva
     182. Lunys 1610017690 potraviny 39,58 1.6.2016 zmluva
     183. Bidvest 116179960 potraviny 281,33 2.6.2016 zmluva
     184. ATC-s.r.o. 1601504263 potraviny 67,05 2.6.2016 zmluva
     185. Agro Tami 162012568 mlieko 171,78 2.6.2016 zmluva
     186. Jovák Frátrik 1652016 zelenina 440,28 6.6.2016 zmluva
     187. Bidvest 116182084 potraviny 338,97 6.6.2016 zmluva
     188. Jednota 5060340 potraviny 199,37 6.6.2016 zmluva
     189. Čibenka 1605364 pečivo 149,46 7.6.2016 zmluva
     190. GO BO 160548 potraviny 764,68 7.6.2016

     zmluva

     191. Chrien 2016909906 potraviny 339,90 8.6.2016 zmluva
     192. Jovák Frátrik 1712016 zelenina 675,08 13.6.2016 zmluva
     193. Ondreáš 9016 mäso 833,05 13.6.2016 zmluva
     194. Agro Tami 162013245 mlieko 257,66 13.6.2016 zmluva
     195. Bidvest 116187759 potraviny 258,28 15.6.2016 zmluva
     196. Chrien 2016910382 potraviny 64,20 15.6.2016 zmluva
     197. Jovák Frátrik 1742016 zelenina 99,42 16.6.2016 zmluva
     198. Bidvest 116190557 potraviny 177,67 20.6.2016 zmluva
     199. Jovák Frátrik 1792016 zelenina 471,13 20.6.2016 zmluva
     200. Ondreáš 93/16 mäso 937,19 22.6.2016 zmluva
     201. Jovák Frátrik 1812016 zelenina 512,40 23.6.2016 zmluva
     202. Bidvest 116192976 potraviny 253,80 23.6.2016

     zmluva

     203. Agro Tami 162014071 mlieko 257,66 24.6.2016 zmluva
     204. Jovák Frátrik 1872016 zelenina 431,61 27.6.2016 zmluva
     205. GO BO 160611 potraviny 380,45 28.6.2016 zmluva
     206. Ondreáš 98/16 mäso 1080,89 29.6.2016 zmluva
     207. Agro Tami 162014808 mlieko 171,16 29.6.2016 zmluva
     208. Jovák Frátrik 1892016 zelenina 230,40 29.6.2016 zmluva
     209. Jednota 5060393 potraviny 280,11 7.7.2016 zmluva
     210. Agro Tami 162015339 mlieko 171,78 8.7.2016 zmluva
     211. Čibenka 1606446 potraviny 263,20 14.7.2016 zmluva
     212. Ondreáš 108/16 mäso 63,25 30.8.2016 zmluva
     213. Jovák Frátrik 2062016 zelenina 32,83 30.8.2016 zmluva
     214. T-613s.r.o. 162738 potraviny 617,76 2.9.2016 zmluva
     215. GO BO 160676 potraviny 984,25 2.9.2016 zmluva
     216. Jovák Frátrik 2082016 zelenina 336,85 5.9.2016 zmluva
     217. Seviti 16110303 potraviny 211,44 6.9.2016

     zmluva

     218. Chrien 2016914628 potraviny 405,85 7.9.2016 zmluva
     219. T-613 s.r.o. 162819 potraviny 20,16 7.9.2016 zmluva
     220. Bidvest 116234049 potraviny 245,60 8.9.2016 zmluva
     221. Astera 16110286 potraviny 200,04 8.9.2016 zmluva
     222. Jednota 5060477 potraviny 27,46 8.9.2016 zmluva
     223. Jovák Frátrik 2152016 zelenina 387,48 9.9.2016

     zmluva

     224. Jovák Frátrik 2192016 zelenina 337,00 12.9.2016 zmluva
     225. Bidvest 116236605 potraviny 193,60 13.9.2016 zmluva
     226. Inmédia 234608915 potraviny 862,98 6.9.2016 zmluva
     227. Ondreáš 110/16 mäso 764,92 19.9.2016 zmluva
     228. Bidvest 116242192 potraviny 305,82 22.9.2016 zmluva
     229. Jovák Frátrik 2292016 zelenina 188,58 22.9.2016 zmluva
     230. Onduš Ján 4102016 potraviny 174,72 22.9.2016 zmluva
     231. Inmédia 234609729 potraviny 114,91 22.9.2016 zmluva
     232. Agro Tami 162021983 mlieko 72,85 22.9.2016 zmluva
     233. Jovák Frátrik 2322016 zelenina 335,54 26.9.2016 zmluva
     234. Lunys 1610032653 ovocie 62,78 26.9.2016 zmluva
     235. Chrien 2016915528 potraviny 353,29 27.9.2016 zmluva
     236. Chrien 2016915757 potraviny 91,08 27.9.2016 zmluva
     237. Ondreáš 116/16 mäso 826,76 28.9.2016 zmluva
     238. Bidvest 116245675 potraviny 338,83 28.9.2016 zmluva
     239. Jovák Frátrik 2362016 zelenina 114,10 28.9.2016 zmluva
     240. GO BO 160769 potraviny 683,59 29.9.2016 zmluva
     241. Agro Tami 162022622 mlieko 73,61 29.9.2016 zmluva
     242. Jovák Frátrik 2382016 zelenina 120,00 29.9.2016 zmluva
     243. Ondreáš 125/16 mäso 405,92 3.10.2016 zmluva
     244. Jovák Frátrik 245/2016 zelenina 460,56 3.10.2016 zmluva
     245. Bidvest 116248256 potraviny 200,62 3.10.2016 zmluva
     246. GO BO 160799 potraviny 850,40 4.10.2016 zmluva
     247. Chrien 2016916450 potraviny 412,85 5.10.2016 zmluva
     248. Čibenka 1609678 pečivo 181,87 6.10.2016 zmluva
     249. Jovák Frátrik 2462016 zelenina 405,30 6.10.2016 zmluvva
     250. Agro Tami 162023165 mlieko 147,22 7.10.2016 zmluva
     251. Jovák Frátrik 2512016 zelenina 324,11 10.10.2016 zmluva
     252. Jednota 5060551 potraviny 176,67 10.10.2016 zmluva
     253. Lunys 1619001206 škol. ovocie 133,70 10.10.2016 zmluva
     254. Ondreáš 128/16 mäso 706,81 12.10.2016 zmluva
     255. Jovák Frátrik 2542016 zelenina 436,92 12.10.2016 zmluva
     256. Bidvest 116253863 potraviny 330,11 12.10.2016 zmluva
     257. ATC-JRs.r.o. 1601507106 potraviny 306,39 13.10.2016 zmluva
     258. Agro Tami 1620223939 mlieko 147,22 13.10.2016 zmluva
     259. Lunys 1610034143 ovocie 41,35 13.10.2016 zmluva
     260. Hyza 333546209 potraviny 61,79 13.10.2016 zmluva
     261. JaB Unigue 160102978 potraviny 159,61 13.10.2016 zmluva
     262. Jovák Frátrik 2602016 zelenina 427,68 17.10.2016 zmluva
     263. Chrien 2016917186 potraviny 316,73 17.10.2016 zmluva
     264. Bidvest 116257162 potraviny 281,04 18.10.2016 zmluva
     265. Inmédia 234610813 potraviny 212,54 18.10.2016 zmluva
     266. Agro Tami 162024493 mlieko 147,22 19.10.2016 zmluva
     267. Ondreáš 136/16 mäso 851,39 20.10.2016 zmluva
     268. Bidvest 116258915 potraviny 339,60 20.10.2016 zmluva
     269. Jovák Frátrik 2652016 zelenina 132,84 20.10.2016 zmluva
     270. Jovák Frátrik 2712016 zelenina 476,73 24.10.2016 zmluva
     271. Bidvest 116261334 potraviny 180,96 25.10.2016 zmluva
     272. Jovák Frátrik 2712016 zelenina 238,80 25.10.2016 zmluva
     273. Bidvest 116262290 potraviny 265,00 26.10.2016 zmluva
     274. Agro Tami 1620251194 mlieko 147,22 26.10.2016 zmluva
     275. Ondreáš 142/16 mäso 684,44 27.10.2016 zmluva
     276. GO BO 160869 potraviny 437,59 27.10.2016 zmluva
     277. Bidvest 116265397 potraviny 368,51 2.11.2016 zmluva
     278. T-613 s.r.o. 163505 potraviny 125,28 2.11.2016 zmluva
     279. Jovák Frátrik 2762016 zelenina 283,22 2.11.2016 zmluva
     280. Inmédia 234611316 potraviny 521,02 2.11.2016 zmluva
     281. Onduš Ján 5092016 potraviny 149,76 2.11.2016 zmluva
     282. Lunys 1610036826 potraviny 51,07 2.11.2016 zmluva
     283. GO BO 160899 potraviny 885,24 4.11.2016 zmluva
     284. T-613 s.r.o. 163619 potraviny 363,00 4.11.2016 zmluva
     285. Astera 16110361 potraviny 81,12 4.11.2016 zmluva
     286. Jovák Frátrik 2812016 zelenina 87,96 4.11.2016 zmluva
     287. Lunys 1619001365 škol. ovocie 67,80 4.11.2016 zmluva
     288. Agro Tami 162025726 mlieko 147,22 4.11.2016 zmluva
     289. Jovák Frátrik 2832016 zelenina 517,73 7.11.2016 zmluva
     290. Bidvest 116268885 potraviny 441,98 8.11.2016 zmluva
     291. Čibenka 1610756 pečivo 209,09 9.11.2016 zmluva
     292. Chrien 2016918558 potraviny 307,58 9.11.2016 zmluva
     293. Jednota 5060618 potraviny 165,64 10.11.2016 zmluva
     294. Bidvest 116271186 potraviny 177,37 11.11.2016 zmluva
     295. Agro Tami 162026596 mlieko 73,61 11.11.2016 zmluva
     296. Jovák Frátrik 2922016 zelenina 448,41 14.11.2016 zmluva
     297. Chrien 2016918827 potraviny 84,49 14.11.2016 zmluva
     298. Ondreáš 149/2016 mäso 909,22 15.11.2016 zmluva
     299. Inmédia 234612278 potraviny 230,76 16.11.2016 zmluva
     300. Jovák Frátrik 3002016 zelenina 508,41 21.11.2016 zmluva
     301. ATC-JR 1601508089 potraviny 453,91 21.11.2016 zmluva
     302. Inmédia 234612042 potraviny 174 21.11.2016 zmluva
     303. Lunys 1619001525 škol. ovocie 66,97 21.11.2016 zmluva
     304. Ondreáš 152/16 mäso 708,85 23.11.2016 zmluva
     305. Inmédia 234612547 potraviny 13,34 23.11.2016 zmluva
     306. Bidvest 116277744 potraviny 272,12 23.11.2016 zmluva
     307. Bidvest 116277914 potraviny 162 23.11.2016 zmluva
     308. Chrien 2016919424 potraviny 339,90 23.11.2016 zmluva
     309. Agro Tami 162027268 mlieko 220,84 23.11.2016 zmluva
     310. Jovák Frátrik 3012016 zelenina 158,29 24.11.2016 zmluva
     311. Jovák Frátrik 3072016 zelenina 301,86 28.11.2016 zmluva
     312. Lunys 1610039577 ovocie 45,01 28.11.2016 zmluva
     313. Ondreáš 158/16 mäso 700,51 29.11.2016 zmluva
     314. GO BO 160988 potraviny 614,39 30.11.2016 zmluva
     315. Agro Tami 162028155 mlieko 73,61 1.12.2016 zmluva
     316. Ondreáš 161/16 mäso 298,89 1.12.2016 zmluva
     317. Bidvest 116282810 potraviny 357,54 1.12.2016 zmluva
     318. Lunys 1610040695 potraviny 44,82 2.12.2016 zmluva
     319. Jovák Frátrik 3192016 zelenina 532,25 5.12.2016 zmluva
     320. Bidvest 116284660 potraviny 274,66 5.12.2016 zmluva
     321. Čibenka 1611826 pečivo 101,93 6.12.2016 zmluva
     322. Jednota 5060684 potraviny 161,65 7.12.2016 zmluva
     323. Lunys 1619001624 škol. ovocie 66,36 7.12.2016 zmluva
     324. Chrien 2016920335 potraviny 409,20 7.12.2016 zmluva
     325. Bidvest 116287343 potraviny 200,36 8.12.2016 zmluva
     326. Ondreáš 167/16 mäso 772,96 9.12.2016 zmluva
     327. Jovák Frátrik 3292016 zelenina 404,98 12.12.2016 zmluva
     328. Bidvest 1162899363 potraviny 294,19 12.12.2016 zmluva
     329. Agro Tami 162029035 mlieko 220,84 12.12.2016 zmluva
     330. Bidvest 116291692 potraviny 275,05 15.12.2016 zmluva
     331. Lunys 1610042594 ovocie 30,53 19.12.2016 zmluva
     332. Jovák Frátrik 3352016 zelenina 665,60 19.12.2016 zmluva
     333. Bidvest 116293576 potraviny 286,50 19.12.2016 zmluva
     334. Ondreáš 174/16 mäso 782,74 21.12.2016 zmluva
     335. GO BO 161070 potraviny 927,74 21.12.2016 zmluva
     336. Jovák Frátrik 3392016 zelenina 439,38 21.12.2016 zmluva
     337. Ondreáš 178/16 mäso 277,77 22.12.2016 zmluva
     338. Agro Tami 162029700 mlieko 220,84 04.01.2017 zmluva
     339. Agro Tami 162030402 mlieko 147,22 04.01.2017 zmluva
     340. Lunys 1619001794 škol. ovocie 100,63 04.01.2017 zmluva
     341. Lunys 1610043665 ovocie 17,74 04.01.2017 zmluva
     342. Čibenka 1612902 pečivo 157,66 10.01.2017 zmluva
     343. Jednota 5060749 potraviny 156,21 10.01.2017 zmluva
     344. Agro Tami 162030908 mlieko 73,61 10.01.2017 zmluva

      

     ROK 2015

     Faktúry za potraviny v ŠJ Lichardova 24, Žilina za mesiac december 2015: faktúra-december

      

     Faktúry za potraviny v ŠJ Lichardova 24, Žilina za mesiac november 2015: faktúra-november

      

     Faktúry za potraviny v ŠJ Lichardova 24, Žilina za mesiac október 2015: faktúra-október

      

     Faktúry za potraviny v ŠJ Lichardova 24, Žilina za mesiac september 2015: faktúra-september

      

     Faktúry za potraviny v ŠJ Lichardova 24, Žilina za mesiac august 2015: faktúra-august

      

     Faktúry za potraviny v ŠJ Lichardova 24, Žilina za mesiac júl 2015: faktúra-júl

      

     Faktúry za potraviny v ŠJ Lichardova 24, Žilina za mesiac jún 2015: faktúra-jún

      

     Faktúry za potraviny v ŠJ Lichardova 24, Žilina za mesiac máj 2015: faktúra-máj

      

     Faktúry za potraviny v ŠJ Lichardova 24, Žilina za mesiac apríl 2015: faktúra-apríl

      

     Faktúry za potraviny v ŠJ Lichardova 24, Žilina za mesiac marec 2015: faktúra-marec

      

     Faktúry za potraviny v ŠJ Lichardova 24, Žilina za mesiac február 2015: faktúra-február

      

     Faktúry za potraviny v ŠJ Lichardova 24, Žilina za mesiac január 2014: faktúra-január

      

      

     13.6.2011, Bytterm, a.s, Dodávka tepla za obdobie 05/2011, 2 371,69 € : faktúra

     13.6.2011, Bytterm, a.s, Dodávka tepla za obdobie 05/2011, 2 371,69 € : faktúra 

      

     13.6.2011, Bytterm, a.s, Dodávka tepla za obdobie 05/2011, 2 371,69 € : faktúra13.6.2011, Bytterm, a.s, Dodávka tepla za obdobie 05/2011, 2 371,69 € : faktúra