• Rekreačno športovým odpoludním sme zakončili školský rok v ŠKD. Deti sa zabávali v súťažných disciplínach skákanie vo vreci, triafanie lukom a loptičkou na terč, prechod močiarom, prekladanie klobúčikov a loptičiek, futbal s penovými palicami, beh s lyžicami. Spoločne sme si užili veselý smiech, radosť z pohybu a sladkú odmenu.
      • Dňa 23.6.2022 sa uskutočnilo oceňovanie najlepších žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina na radnici. Za našu školu si ocenenie prevzala z rúk pána primátora Petra Fiabaneho Simona Vaváková, žiačka 8.B triedy.
       • Počas mesiaca jún ŠKD navštívilo Divadlo zo šuflíka s ich novým predstavením O kocúrovi a pyšnej hviezde. Hlavným hrdinom príbehu bol kocúr Leo, ktorý nebol len taký obyčajný kocúr. Leo vedel rozprávať a vždy keď sa zvečerilo, z terasy domu sledoval oblohu a sledoval najjasnejšie hviezdy. Jeden večer však jeho obľúbená hviezda zmizla. Leo opustil svoj domov a vydal sa na dobrodružnú cestu, aby ju našiel. Na ceste stretol prefíkanú mačku, v lese n
        • Na prelome mesiacov máj- jún žiaci 1. ročníkov absolvovali plavecký výcvik, ktorý sa konal pod vedením inštruktorov z plaveckého klubu PLATESA. Deti boli rozdelené do skupín podľa plaveckých schopností. Celý výcvik sa niesol hravou formou, deti sa najskôr oboznamovali s vodným prostredím, osvojili si základné plavecké zručnosti ako vznášanie, správne dýchanie, orientácia pod vodou, splývanie. Naučili sa plavecké spôsoby, niektoré deti si zdokonaľ
         • V školskom roku 2021/2022 sa triedy 1. a 2. ročníka zapojili do projektu "Dajme spolu gól" pod záštitou Slovenského futbalového zväzu v rámci futbalového krúžku. Pokiaľ to umožňovala pandemická situácia chlapci a dievčatá sa stretávali raz do týždňa v telocvični školy. Pod vedením pána trénera MŠK R. Zábavníka sa venovali pohybovo-športovým aktivitám zameraným na rozvoj pohybovej kordinácie a najmä základom futbalu.
          • Žiaci 4.B triedy mali možnosť byť súčasťou úžasného projektu „Motýlia záhrada v škole zblízka“ počas mesiaca máj a jún. Cieľom projektu bolo žiakom priblížiť úžasnú premenu, ktorá sa deje vo svete hmyzej ríše.
           • Dňa 8.6.2022 sme sa s ôsmakmi a deviatakmi v rámci hodiny náboženstva vybrali na návštevu galérie ikon na Štefánikovom námestí. Ikony sú starobylé obrazy plné kresťanskej symboliky. Žiaci pozorne počúvali oduševnený výklad a aspoň na chvíľu sa dotkli sveta kontemplácie a mystiky. Väčšina ikon je stará niekoľko storočí a zdobená pravým zlatom. Ale ani vysoká finančná hodnota sa nevyrovná hodnote posolstva, ktoré ikony ponúkajú – láske, pokoja,
            • Každoročne sa koná medzinárodná súťaž v tvorbe kníh na vybranú tému deťmi zo Slovenska, Česka a Poľska pod spoločným názvom Tvoríme vlastnú knihu. V tomto školskom roku sa do písania a ilustrovania kníh pustili žiaci 2. A triedy. Dve žiačky - Lujza Bariaková a Helenka Piňáková boli úspešné v celoslovenskom kole, v ktorom získali krásne 2. miesto a postúpili do medzinárodného kola v Bielsko Biała. Tu síce nevyhrali, ale z Poľska prišli s množstvo
             • V utorok 31.5. 2022 sme sa vybrali na školský výlet. Najprv sme sa schladili v starobylej šachte Andrej pri Kremnici, kde sme zažili „absolútnu tmu“ a zoznámili sa s ťažkým životom baníkov. Potom sme sa zohriali na slniečku v romantickej Kremnici. Na ďalšej ceste autobusom sme minuli mohutnú stavbu kláštora v Hronskom Beňadiku a docestovali sme až do južanského okresu Levice. Tu nás už očakávali v modernom vzdelávacom centre Energoland v jadrovej
              • Futbalový klub MŠK Žilina pozval 31.5. 2022 našich žiakov druhých a tretích ročníkov na Deň detí, ktorý pre nich pripravili na futbalovom štadióne. Deti začali program prehliadkou press centra, kde ich privítal maskot Šošon. Potom si v sieni slávy prezreli najpamätnejšie trofeje, medaily, dresy a fotografie klubu. Najzábavnejšia časť programu ich však čakala na trávniku, kde futbaloví tréneri pripravili pre deti rôzne pohybové hry a športové súťa
               • Na našej škole sa po vynútenej pandemickej pauze opäť organizoval Športový deň. Na príprave a organizovaní tohto podujatia sa už tradične podieľali učitelia TSV, žiaci deviateho ročníka a ostatní pedagogickí zamestnanci. Počas tohto dňa je v pohybe prakticky celá naša škola. Na prvom stupni sa konajú rôzne súťaže a hry pre deti od 1. do 4. ročníka, ktoré sú zamerané na koordináciu, jemnú motoriku, ako aj celkovú šikovnosť a spoluprácu.
                • V 2. polroku školského roka 2021/22 sa naplno rozbehli školské športové súťaže. Naša škola sa ako už tradične, aj tento krát zapojila do väčšiny z nich a podobne ako tomu bolo v pred-covidovom období, aj v tomto školskom roku sa nám podarilo zaznamenať viacero pekných výsledkov.
                 • „Spi dieťatko, spiže...“ áno, aj takto sa, ako každý rok, prihovárali naši malí - veľkí druháci svojim bábikám „bábätkám“, aby si vyskúšali aké to bude, až sa raz stanú ozajstnými rodičmi. Popoludnie plné zábavy a nových skúseností vyčarilo na tvárach detí úsmev radosti a spokojnosti. Za odvahu a chuť zúčastniť sa, si každý odniesol malú odmenu a tým najlepším ešte raz srdečne blahoželáme:
                  • Na našej škole sa konala 28.4.2022 zbierka ku Dňu narcisov.                   Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine.
                   • Vážení priatelia športu a hádzanej,

                    po dlhšej odmlke sa dňa 20.5.2022 pod záštitou Hádzanárskeho klubu SLOVAN MALÁ FATRA ŽILINA konal 1. turnaj v MINIHÁDZANEJ.
                    • Žiaci 3. a 4. ročníkov ( 3. A, 3. B, 4. A, 4. B a 4. C) sa v mesiaci máj zúčastnili školského kola recitačnej súťaže anglickej poézie a prózy Shakespeare´Day .Tento rok boli víťazmi triednych kôl samí chlapci.
                     • Jednou z tém, ktoré preberajú žiaci druhého ročníka na prvouke je aj téma ,,Včelia rodina“. Aby ich vedomosti boli bohatšie a trvalejšie, prišla do tried 2.B a 2.C na návštevu pani včelárka Lenka Tvrdá. Počas 2 hodín sa žiaci dozvedeli mnohé zaujímavé informácie o včele medonosnej priamo z úst pani včelárky, určite aj také, ktoré by márne hľadali v encyklopédiách. Získali nové vedomosti o spôsobe chovu a starostlivosti o včelu medonosnú, aké včie
                      • Aj v tomto mesiaci deti 3. oddelenia spolu s pani vychovávateľkou navštívili knižnicu za účelom vypožičania knižiek na ďalší mesiac. Spolu s návštevou sme sa zúčastnili podujatia s názvom ,,Lentilka pre dedka Edka“. Cez príbeh o dedkovi Edkovi sme sa dozvedeli, ako funguje pamäť a aká dôležitá je rodina pre niekoho, kto pamäť stráca. Príbeh rodiny, v ktorej vnúčik verí, že lentilka vylieči pradedka postihnutého Alzheimrom, je krásno- smutný a vti
                       • Pozvanie na našu školu prijala pani spisovateľka Janka Necpalová. Porozprávala nám o svojej práci, o tom ako píše knihy pre deti. Jej rozprávanie bolo pútavé a veselé. Deti sa dobre zabávali, smiali z jej príbehov a kládli zaujímavé otázky. Teší nás, že takéto besedy prispievajú k vytváraniu literárnych vzorov. Štvrtáčka Alžbetka Zacharová ukázala a prečítala vlastnú báseň pani spisovateľke. Možno sa o pár rokov aj z nej stane spisovateľka. Besed
                        • Dňa 18.5.2022 (streda) sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl T5 2022 z matematiky a slovenského jazyka.
                         • V súlade s ustanovením § 3 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 518/2010 Z.z. udeľujem žiakom 6. - 9. ročníka Základnej školy, Lichardova 24, 010 01 Žilina dňa 18.05. 2022 riaditeľské voľno podľa § 150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
                          • Dňa 3.5.2022 sa žiaci 3.A a 7.A triedy zúčastnili akcie Sadenie stromov v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. V spolupráci s lesníkmi a lesnými pedagógmi Lesov Slovenskej republiky žiaci vysadili stovku sadeníc vtáčieho zobu obyčajného, čím prispeli k skrášleniu a zefektívneniu prostredia nemocnice. Po výsadbe stromov sa lesní pedagógovia venovali žiakom pri výrobe drevených predmetov: vtáčích búdok a drevených medailí. Zástup
                           • Športujeme s úsmevom


                            Športujeme s úsmevom


                            Dňa 4.5.2022 si deti zo IV. oddelenia ŠKD spoločne zahrali stolný tenis v priestoroch vestibulu. Pri hre si osvojili základné pravidlá hry. Veľmi ich bavila hra kolotoč, pri ktorej zažili veľa zábavy a vtipných momentov. Cieľom nebolo súťaženie, ale športovanie s úsmevom a celkový dobrý pocit zo športovania.
                             • Chráňme si našu Zem,

                              bola téma, ktorú sme zakomponovali do všetkých oblastí výchovy ŠKD v týždni, kedy mala naša Zem sviatok. Prezentácie, rozhovory, zhotovovanie plagátov, vyhľadávanie zaujímavosti, ale hlavne konkrétne činnosti vniesli deti do naliehavej problematiky.
                              • Po dvoch rokoch covidovej pandémie naši štvrtáci konečne mohli absolvovať vytúženú Školu v prírode v Repišti. Malá dedinka sa nachádza hneď za kúpeľným mestom Sklené Teplice. Okrem edukačných aktivít zažili deti množstvo hier a výletov, napr. vychádzku na hrad Marcus, hru Markety, ktorá bola zameraná na finančnú gramotnosť. Navštívili mesto Sklené Teplice, kde hrali deti hru Agent 00PRD. V piatok mali aktivity zamerané ku Dňu Zeme, napr. kresl
                               • Detský divadelný súbor DeDiSú sa 11.04. 2022 zúčastnil Krajskej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti (Zlatá priadka). Aj napriek tomu, že súbor nepostúpil na celoslovenskú súťaž - vždy priamo postupuje len jeden súbor, naše žiačky za svoj herecký výkon boli odmené potleskom a pochvalou. V mesiaci máj dievčatá Simona Vaváková a Sofia Vecchio sa predstavia pedagógom a žiakom našej školy. Držíme im palce v ďalšej tvorivej či
                                  • Ocenenie najlepších žiakov riaditeľkou školy

                                   Ako každoročne na konci školského roka pani riaditeľka ocenila najlepších žiakov našej školy za ich usilovnú prácu, reprezentáciu školy na predmetových olympiádach, súťažiach a rôznych akciách.

                                   Ocenení žiaci:

                                   1. stupeň

                                   Samuel Molčan 2.A, Gregor Šlachta 2.A, Bartková Agáta 2.A, Amy Maceková 2.A, Ela Kováčová 2.A, Lujza Bariaková 2.A, Helena Púňaková 2.A, Nair Aditi 3.B, Matej Gut 4.A, Marek Adamov 4.A, Samuel Garabáš 4.B, Alžbeta Zacharová 4.B, Zuzana Balogová 4.B

                                  • Letná olympiáda

                                   Rekreačno športovým odpoludním sme zakončili školský rok v ŠKD. Deti sa zabávali v súťažných disciplínach skákanie vo vreci, triafanie lukom a loptičkou na terč, prechod močiarom, prekladanie klobúčikov a loptičiek, futbal s penovými palicami, beh s lyžicami. Spoločne sme si užili veselý smiech, radosť z pohybu a sladkú odmenu.

                                  • Oceňovanie najlepších žiakov

                                   Dňa 23.6.2022 sa uskutočnilo oceňovanie najlepších žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina na radnici. Za našu školu si ocenenie prevzala z rúk pána primátora Petra Fiabaneho Simona Vaváková, žiačka 8.B triedy.

                                   Ocenenie získala za úspešnú reprezentáciu školy na súťažiach a rôzne aktivity na pôde školy, či mimo nej:

                                  • Divadelné predstavenie O kocúrovi a pyšnej hviezde

                                   Počas mesiaca jún ŠKD navštívilo Divadlo zo šuflíka s ich novým predstavením O kocúrovi a pyšnej hviezde. Hlavným hrdinom príbehu bol kocúr Leo, ktorý nebol len taký obyčajný kocúr. Leo vedel rozprávať a vždy keď sa zvečerilo, z terasy domu sledoval oblohu a sledoval najjasnejšie hviezdy. Jeden večer však jeho obľúbená hviezda zmizla. Leo opustil svoj domov a vydal sa na dobrodružnú cestu, aby ju našiel. Na ceste stretol prefíkanú mačku, v lese natrafil na zákonom chráneného hlucháňa hôrneho a bláznivého čarodejníka Lesomila. Kocúr na svojej ceste prišiel na to, že svet mimo jeho domova je celkom iný a plný nástrah. Hviezda na oblohe sa opäť rozžiarila a to s pomocou našich detí.

                                  • Plavecký výcvik 1. ročníkov

                                   Na prelome mesiacov máj- jún žiaci 1. ročníkov absolvovali plavecký výcvik, ktorý sa konal pod vedením inštruktorov z plaveckého klubu PLATESA. Deti boli rozdelené do skupín podľa plaveckých schopností. Celý výcvik sa niesol hravou formou, deti sa najskôr oboznamovali s vodným prostredím, osvojili si základné plavecké zručnosti ako vznášanie, správne dýchanie, orientácia pod vodou, splývanie. Naučili sa plavecké spôsoby, niektoré deti si zdokonaľovali techniku plávania.

                                  • Dajme spolu gól

                                   V školskom roku 2021/2022 sa triedy 1. a 2. ročníka zapojili do projektu "Dajme spolu gól" pod záštitou Slovenského futbalového zväzu v rámci futbalového krúžku. Pokiaľ to umožňovala pandemická situácia chlapci a dievčatá sa stretávali raz do týždňa v telocvični školy. Pod vedením pána trénera MŠK R. Zábavníka sa venovali pohybovo-športovým aktivitám zameraným na rozvoj pohybovej kordinácie a najmä základom futbalu.

                                  • Projekt „Motýlia záhrada zblízka"

                                   Žiaci 4.B triedy mali možnosť byť súčasťou úžasného projektu „Motýlia záhrada v škole zblízka“ počas mesiaca máj a jún. Cieľom projektu bolo žiakom priblížiť úžasnú premenu, ktorá sa deje vo svete hmyzej ríše.

                                   Deti sledovali vývoj motýľa Babôčky bodliakovej od húsenice, cez kuklu až po vyliahnutie prekrásneho motýľa. Boli súčasťou experimentu, ktorý trval približne mesiac pod dohľadom pani triednej učiteľky. Do školy boli zaslané húseničky v uzatvorenej nádobe, ktoré sa kŕmili pripravenou potravou. Po tomto období sa húsenice začali postupne zakuklovať, čo bola pre ne kritická fáza. V tomto čase bolo zabezpečený pokoj pre ne, aby mohli nerušene postupne dokončiť proces zakuklenia. Štádium kukly je obdobie najväčšieho nepokoja pre vývoj motýľa. Približne 7 - 9 dní deti netrpezlivo čakali na vyliahnutie motýľov. Keď sa motýle vyliahli a spevneli sa im krídla, doplnili sme motýliu záhra

                                  • Výstava ikon

                                   Dňa 8.6.2022 sme sa s ôsmakmi a deviatakmi v rámci hodiny náboženstva vybrali na návštevu galérie ikon na Štefánikovom námestí. Ikony sú starobylé obrazy plné kresťanskej symboliky. Žiaci pozorne počúvali oduševnený výklad a aspoň na chvíľu sa dotkli sveta kontemplácie a mystiky. Väčšina ikon je stará niekoľko storočí a zdobená pravým zlatom. Ale ani vysoká finančná hodnota sa nevyrovná hodnote posolstva, ktoré ikony ponúkajú – láske, pokoja, opravdivosti a skutočnej slobode.

                                  • Tvoríme vlastnú knihu

                                   Každoročne sa koná medzinárodná súťaž v tvorbe kníh na vybranú tému deťmi zo Slovenska, Česka a Poľska pod spoločným názvom Tvoríme vlastnú knihu. V tomto školskom roku sa do písania a ilustrovania kníh pustili žiaci 2. A triedy. Dve žiačky - Lujza Bariaková a Helenka Piňáková boli úspešné v celoslovenskom kole, v ktorom získali krásne 2. miesto a postúpili do medzinárodného kola v Bielsko Biała. Tu síce nevyhrali, ale z Poľska prišli s množstvom zážitkov.

                                  • Školský výlet 6.A a 6.C triedy

                                   V utorok 31.5. 2022 sme sa vybrali na školský výlet. Najprv sme sa schladili v starobylej šachte Andrej pri Kremnici, kde sme zažili „absolútnu tmu“ a zoznámili sa s ťažkým životom baníkov. Potom sme sa zohriali na slniečku v romantickej Kremnici. Na ďalšej ceste autobusom sme minuli mohutnú stavbu kláštora v Hronskom Beňadiku a docestovali sme až do južanského okresu Levice. Tu nás už očakávali v modernom vzdelávacom centre Energoland v jadrovej elektrárni Mochovce. Na ceste späť sme sa zastavili na geografickom strede Európy uprostred krásnej prírody pri Kremnických Baniach.

                                  • Deň detí s MŠK Žilina

                                   Futbalový klub MŠK Žilina pozval 31.5. 2022 našich žiakov druhých a tretích ročníkov na Deň detí, ktorý pre nich pripravili na futbalovom štadióne. Deti začali program prehliadkou press centra, kde ich privítal maskot Šošon. Potom si v sieni slávy prezreli najpamätnejšie trofeje, medaily, dresy a fotografie klubu. Najzábavnejšia časť programu ich však čakala na trávniku, kde futbaloví tréneri pripravili pre deti rôzne pohybové hry a športové súťaže. A tak sa po celom futbalovom štadióne ozýval nadšený krik detí, ktoré si s radosťou užívali svoj sviatok.

                                  • Športový deň

                                   Na našej škole sa po vynútenej pandemickej pauze opäť organizoval Športový deň. Na príprave a organizovaní tohto podujatia sa už tradične podieľali učitelia TSV, žiaci deviateho ročníka a ostatní pedagogickí zamestnanci. Počas tohto dňa je v pohybe prakticky celá naša škola. Na prvom stupni sa konajú rôzne súťaže a hry pre deti od 1. do 4. ročníka, ktoré sú zamerané na koordináciu, jemnú motoriku, ako aj celkovú šikovnosť a spoluprácu.

                                  • O najlepšiu mamičku, otecka

                                   „Spi dieťatko, spiže...“ áno, aj takto sa, ako každý rok, prihovárali naši malí - veľkí druháci svojim bábikám „bábätkám“, aby si vyskúšali aké to bude, až sa raz stanú ozajstnými rodičmi. Popoludnie plné zábavy a nových skúseností vyčarilo na tvárach detí úsmev radosti a spokojnosti. Za odvahu a chuť zúčastniť sa, si každý odniesol malú odmenu a tým najlepším ešte raz srdečne blahoželáme:

                                  • Deň narcisov

                                   Na našej škole sa konala 28.4.2022 zbierka ku Dňu narcisov.

                                   Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine.

                                   Narcis je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje.

                                   Žiačky z 9.B chodili po triedach a vyberali dobrovoľný príspevok, čím sme všetci vyjadrili podporu onkologickým pacientom.

                                  • MINIHÁDZANÁ

                                   Vážení priatelia športu a hádzanej,

                                   po dlhšej odmlke sa dňa 20.5.2022 pod záštitou Hádzanárskeho klubu SLOVAN MALÁ FATRA ŽILINA konal 1. turnaj v MINIHÁDZANEJ.

                                   Hralo sa s gumenými loptami na ihrisku s rozmermi cca 18x12 m na mini-hádzanárske brány.
                                   Napriek mnohým zraneným hráčom, pán tréner Jakubík zostavil zo svojich zverencov dva zmiešané tímy.
                                   1. Kategória - staršia prípravka v zložení:

                                  • SHAKESPEARE´S DAY

                                   Žiaci 3. a 4. ročníkov ( 3. A, 3. B, 4. A, 4. B a 4. C) sa v mesiaci máj zúčastnili školského kola recitačnej súťaže anglickej poézie a prózy Shakespeare´Day .Tento rok boli víťazmi triednych kôl samí chlapci.

                                   Na 1. mieste v poézii sa umiestnil Matej Gut zo 4. A, ktorý skončil na mestskom kole druhý. V kategórii próza sa na 1. mieste umiestnil Marek Adamov tiež zo 4. A a ten získal aj na mestskej súťaži 1. miesto. Obom chlapcom blahoželáme za reprezentáciu našej školy.

                                  • Stretnutie so včelárkou

                                   Jednou z tém, ktoré preberajú žiaci druhého ročníka na prvouke je aj téma ,,Včelia rodina“. Aby ich vedomosti boli bohatšie a trvalejšie, prišla do tried 2.B a 2.C na návštevu pani včelárka Lenka Tvrdá. Počas 2 hodín sa žiaci dozvedeli mnohé zaujímavé informácie o včele medonosnej priamo z úst pani včelárky, určite aj také, ktoré by márne hľadali v encyklopédiách. Získali nové vedomosti o spôsobe chovu a starostlivosti o včelu medonosnú, aké včielky žijú v úli a aké sú ich povinnosti, ako sa stáča med, čo včielkam škodí a ako im môžeme pomáhať. Deti mali možnosť nielen vyskúšať si zadymovanie včiel a odviečkovanie plástov, ale mohli pozorovať živé včielky v "úli" - v špeciálnom prenosnom kufríku, kde videli včielky robotnice, ale aj včielky trúdy. Nechýbala ani ochutnávka včelích produktov - medu i peľových guličiek. Na záver si deti zhotovili sviečku z pravého včelieho vosku, ktorá im z

                                  • Vesmír očami detí

                                   Vyhodnotenie výtvarných súťaží

                                   Vesmír očami detí

                                   Školské kolo

                                   5.-6. ročník

                                   1.miesto: Grétka Bartková 5.A

                                   2. miesto: Petra Habrúnová 6.B

                                   3. miesto: Huong Giap Giang 6.C

                                   Čestné uznanie: Nela Višňovská 6.B

                                   7.-9. ročník

                                   1.miesto: Nina Štalmachová 9.B

                                   2. miesto: Sabina Šimčeková 7.A

                                   3. miesto: Kvetka Bartová 7.B

                               • Partneri

                                • Zborovňa
                                • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
                                • Operačný program Ľudské zdroje
                                • Národný projekt POP II
                                • Plán obnovy
                                • Mesto Žilina
                               • Prihlásenie

                                • Program Alf

                                  

                               • Zvonenia

                                Streda 17. 8. 2022
                               • Fotogaléria

                                 zatiaľ žiadne údaje