Navigácia

Partners

Sobota 29. 11. 2014

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Štyridsať rokov v živote človeka signalizuje veľa skúseností, veľa odžitého, veľa spoznaného. Veľká časť života je minulosťou, druhá patrí budúcnosti.

     Aj škola má svoj život. Sú v ňom výhry, prvenstvá, šťastné okamihy, ale i momenty a situácie, keď bolo i je treba bojovať, napäť sily a kráčať ďalej.

                           Naša škola oslávila svoju štyridsiatku.

Prvýkrát boli otvorené jej brány v školskom roku 1970/1971 s počtom 1067 žiakov. Od 1972 sa začali formovať basketbalové triedy, ktoré sa zrušili v roku 1983. Od roku 1988 sa rozvinula spolupráca so slovenskou školou v Juhoslávii v meste Ilok rôznymi družobnými akciami. V roku 1991 sa zmenila povinná školská dochádzka na osemročnú a znížil sa aj počet žiakov na 600. Od roku 2002, kedy škola prešla do právnej subjektivity, sa začal realizovať projekt pre deti s vývinovými poruchami učenia, vytvárali sa špeciálne triedy. Tieto boli zrušené v roku 2009. Nový šat nadobudla škola v roku 2011 po výmene okien a vybudovaním nových priestorov na vyučovanie v átriách, ako aj prestavbou pergoly, čím sa skvalitnili podmienky na vzdelávanie.

Vekom už „zrelá“, ale duchom mladá, s počtom 23 tried a 433 žiakov v roku 2012 napĺňa svoje ambície – zapáliť svetlo poznania v detských srdciach, vychovať hodnotného človeka, ktorý pochopí a nájde v živote svoje miesto. Učitelia sú  odrazovým mostíkom pre tento vzdialený cieľ, za čo im patrí vďaka. Opäť bola otvorená špeciálna trieda v 2. ročníku.

          Naši žiaci majú možnosť využívať moderné prostriedky IKT, zapájať sa do zaujímavých projektov, napríklad cez eTwinning, v spolupráci s družobnou školou v Českej republike, zúčastňovať sa súťaží. Zaznamenávane úspechy v recitačných či výtvarných súťažiach, v projekte Tvoríme vlastnú knihu..., ako aj v matematickýchprírodovedných súťažiach  žiaci získavajú kvalitné pozície.

            Pevne veríme, že i táto skutočnosť prinesie pozitívne zmeny v našej práci, žiaci budú pracovať v priateľskej klíme a v prostredí, ktoré zodpovedá modernej dobe 21. storočia.

                                                                                                     Vedenie školy 

 

Vitajte na stránkach našej školy

Sme škola priateľská k deťom

Novinky

 • KVETINY PRE ŠEDINY

     Dnešná moderná spoločnosť zabúda na starých ľudí. Naši starší spoluobčania žijú na okraji záujmu našej spoločnosti. Zmeniť tento stav sa rozhodli žiaci 7. ročníka pod vedením p. uč. Višňovskej a Varšovej. Na výtvarnej výchove vyrobili papierové ruže, ktoré potom počas hodín etickej výchovy rozdávali starším spoluobčanom v meste. Odmenou im boli slová vďaky, v niektorých prípadoch sprevádzané i dojatím na tvárach stareniek a starčekov. Prostredníctvom tejto aktivity si mladí ľudia pripomenuli Október- Mesiac úcty k starším.

 • ZA TAJOMSTVAMI TUTANCHAMONOVEJ HROBKY

       Do čias starovekého Egypta, do obdobia vlády slávnych faraónov sa mohli preniesť žiaci našej školy počas exkurzie na výstavu Tutanchamon v Bratislave. Exkurziu zorganizoval p. uč. Plavucha s p. uč. Višňovskou dňa 19. 11. 2014 a zúčastnili sa jej žiaci 6., 7., 8. i niektorí žiaci 9. ročníka. Účastníci spoznali Tutanchamonov rodokmeň, pozreli si film o hľadaní jeho hrobky v Údolí kráľov, boli očarení pokladmi, ktoré hrobka ukrývala, a oboznámili sa s históriou balzamovania i spôsobom pochovávania v starovekom Egypte. Výstava zanechala vo všetkých zúčastnených hlboké dojmy.

 • Pestujeme u detí vzťah k remeslám

  Naši žiaci sa pravidelne počas Hradnej školy stretávajú so slovenskou ľudovou kultúrou a remeslami, ako sú drotárstvo, kováčstvo, či hrnčiarstvo. Rozhodli sme sa pokračovať v zoznamovaní so slovenskými tradíciami a podporiť záujem detí o ľudové remeslá. Do školy sme pozvali ľudovú umelkyňu  p. Zubajovú Elenu, ktorá oboznámila žiakov 4.A s celým postupom, ako sa z prírodného materiálu stane košík, či bábka v kroji. Vlastnoručne zhotovený anjelik z kukuričného šúpolia bude pekným vianočným darčekom.

 • Ako lepšie zvládať úskalia porúch učenia VII

       Pod týmto názvom  ZŠ, Lichardova 24  v spolupráci s CŠPP pri ZŠI Jamník organizuje  už siedmykrát pod záštitou  primátora  mesta, Ing. Igora Chomu a  Odboru školstva a mládeže, 18.11.2014 pre rodičov, pedagógov  i  špeciálnych pedagógov  workshop.

 • Exkurzia do mincovne a planetária

  Žiaci štvrtého ročníka navštívili 5.11.2014 banské mesto Kremnicu, kde ich čakala zaujímavá prehliadka mincovne historického centra mesta. V mincovni žiaci videli,  ako sa v minulosti i dnes vyrábajú kovové platidlá a medaily, dokonca si samy mohli vyraziť vlastnú pamätnú mincu. S pani sprievodkyňou si potom prezreli krásne historické pamiatky mesta Kremnica. Najväčším zážitkom pre mnohých však bola návšteva Planetária v Žiari nad Hronom, kde nás čakali zaujímavé prednášky o vesmíre a pútavé zábavné premietanie o planétach a súhvezdiach nočnej oblohy. Dozvedeli sme sa mnoho nových poznatkov a na záver sme si prezreli hvezdárske ďalekohľady a techniku.

 • Zbierka pre detský domov

  Vianočný čas, zbierka do detského domova je tu zas.

 •  Deň otvorených dverí 

  Tak ako po minulé roky, aj tento rok, 6.11.2014 Základná škola, Lichardova 24 v Žiline organizovala   

 • Projekt „ZOBER ENERGIU DO VLASTNÝCH RÚK“ 

  zobrali žiaci ZŠ, Lichardova naozaj vážne!

 • Záložka do knihy spája školy:     „Moja obľúbená kniha“

  Medzinárodný mesiac školských knižníc sme i tento školský rok oslávili mnohými akciami. Jednou z nich bol aj česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy: „Moja obľúbená kniha“a Slovenská pedagogická knižnica nám pridelila tento rok Základnú školu ZŠ  Olomouc- Mozartova,  s ktorou sme nadviazali kontakt prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Tento krát naši žiaci na záložkách mohli ľubovoľnou technikou stvárniť svoju obľúbenú knihu. Výmenu podnietila k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.

 • Tekvicový týždeň

  Posledný októbrový týždeň sa na našej škole niesol v znamení tekvíc. Žiaci rôznymi výtvarnými technikami stvárňovali tieto krásne jesenné plody. Tí odvážnejší vyrezávali z tekvíc svetlonosov, ktorí nám na výstavke skrášľovali vestibul školy.  Najkrajšie žiacke práce  boli vyhodnotené a ocenené. Vo 4.B sa téme tekvíc venovali aj počas utorňajšieho integrovaného tématického vyučovania s názvom Tekvicová planéta.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lichardova 24, Žilina

  Lichardova 24
  01001 Žilina
 • Telefón :
  041 - 72 436 46 - RŠ-0910 985 319
  041 - 72 436 34 - ZRŠ
  041 - 72 446 78 - ŠJ

Fotogaléria