Navigácia

Partners

Nedeľa 23. 11. 2014

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Štyridsať rokov v živote človeka signalizuje veľa skúseností, veľa odžitého, veľa spoznaného. Veľká časť života je minulosťou, druhá patrí budúcnosti.

     Aj škola má svoj život. Sú v ňom výhry, prvenstvá, šťastné okamihy, ale i momenty a situácie, keď bolo i je treba bojovať, napäť sily a kráčať ďalej.

                           Naša škola oslávila svoju štyridsiatku.

Prvýkrát boli otvorené jej brány v školskom roku 1970/1971 s počtom 1067 žiakov. Od 1972 sa začali formovať basketbalové triedy, ktoré sa zrušili v roku 1983. Od roku 1988 sa rozvinula spolupráca so slovenskou školou v Juhoslávii v meste Ilok rôznymi družobnými akciami. V roku 1991 sa zmenila povinná školská dochádzka na osemročnú a znížil sa aj počet žiakov na 600. Od roku 2002, kedy škola prešla do právnej subjektivity, sa začal realizovať projekt pre deti s vývinovými poruchami učenia, vytvárali sa špeciálne triedy. Tieto boli zrušené v roku 2009. Nový šat nadobudla škola v roku 2011 po výmene okien a vybudovaním nových priestorov na vyučovanie v átriách, ako aj prestavbou pergoly, čím sa skvalitnili podmienky na vzdelávanie.

Vekom už „zrelá“, ale duchom mladá, s počtom 23 tried a 433 žiakov v roku 2012 napĺňa svoje ambície – zapáliť svetlo poznania v detských srdciach, vychovať hodnotného človeka, ktorý pochopí a nájde v živote svoje miesto. Učitelia sú  odrazovým mostíkom pre tento vzdialený cieľ, za čo im patrí vďaka. Opäť bola otvorená špeciálna trieda v 2. ročníku.

          Naši žiaci majú možnosť využívať moderné prostriedky IKT, zapájať sa do zaujímavých projektov, napríklad cez eTwinning, v spolupráci s družobnou školou v Českej republike, zúčastňovať sa súťaží. Zaznamenávane úspechy v recitačných či výtvarných súťažiach, v projekte Tvoríme vlastnú knihu..., ako aj v matematickýchprírodovedných súťažiach  žiaci získavajú kvalitné pozície.

            Pevne veríme, že i táto skutočnosť prinesie pozitívne zmeny v našej práci, žiaci budú pracovať v priateľskej klíme a v prostredí, ktoré zodpovedá modernej dobe 21. storočia.

                                                                                                     Vedenie školy 

 

Vitajte na stránkach našej školy

Sme škola priateľská k deťom

Novinky

 • Pestujeme u detí vzťah k remeslám

  Naši žiaci sa pravidelne počas Hradnej školy stretávajú so slovenskou ľudovou kultúrou a remeslami, ako sú drotárstvo, kováčstvo, či hrnčiarstvo. Rozhodli sme sa pokračovať v zoznamovaní so slovenskými tradíciami a podporiť záujem detí o ľudové remeslá. Do školy sme pozvali ľudovú umelkyňu  p. Zubajovú Elenu, ktorá oboznámila žiakov 4.A s celým postupom, ako sa z prírodného materiálu stane košík, či bábka v kroji. Vlastnoručne zhotovený anjelik z kukuričného šúpolia bude pekným vianočným darčekom.

 • Ako lepšie zvládať úskalia porúch učenia VII

       Pod týmto názvom  ZŠ, Lichardova 24  v spolupráci s CŠPP pri ZŠI Jamník organizuje  už siedmykrát pod záštitou  primátora  mesta, Ing. Igora Chomu a  Odboru školstva a mládeže, 18.11.2014 pre rodičov, pedagógov  i  špeciálnych pedagógov  workshop.

 • Exkurzia do mincovne a planetária

  Žiaci štvrtého ročníka navštívili 5.11.2014 banské mesto Kremnicu, kde ich čakala zaujímavá prehliadka mincovne historického centra mesta. V mincovni žiaci videli,  ako sa v minulosti i dnes vyrábajú kovové platidlá a medaily, dokonca si samy mohli vyraziť vlastnú pamätnú mincu. S pani sprievodkyňou si potom prezreli krásne historické pamiatky mesta Kremnica. Najväčším zážitkom pre mnohých však bola návšteva Planetária v Žiari nad Hronom, kde nás čakali zaujímavé prednášky o vesmíre a pútavé zábavné premietanie o planétach a súhvezdiach nočnej oblohy. Dozvedeli sme sa mnoho nových poznatkov a na záver sme si prezreli hvezdárske ďalekohľady a techniku.

 • Zbierka pre detský domov

  Vianočný čas, zbierka do detského domova je tu zas.

 •  Deň otvorených dverí 

  Tak ako po minulé roky, aj tento rok, 6.11.2014 Základná škola, Lichardova 24 v Žiline organizovala   

 • Projekt „ZOBER ENERGIU DO VLASTNÝCH RÚK“ 

  zobrali žiaci ZŠ, Lichardova naozaj vážne!

 • Záložka do knihy spája školy:     „Moja obľúbená kniha“

  Medzinárodný mesiac školských knižníc sme i tento školský rok oslávili mnohými akciami. Jednou z nich bol aj česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy: „Moja obľúbená kniha“a Slovenská pedagogická knižnica nám pridelila tento rok Základnú školu ZŠ  Olomouc- Mozartova,  s ktorou sme nadviazali kontakt prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Tento krát naši žiaci na záložkách mohli ľubovoľnou technikou stvárniť svoju obľúbenú knihu. Výmenu podnietila k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.

 • Tekvicový týždeň

  Posledný októbrový týždeň sa na našej škole niesol v znamení tekvíc. Žiaci rôznymi výtvarnými technikami stvárňovali tieto krásne jesenné plody. Tí odvážnejší vyrezávali z tekvíc svetlonosov, ktorí nám na výstavke skrášľovali vestibul školy.  Najkrajšie žiacke práce  boli vyhodnotené a ocenené. Vo 4.B sa téme tekvíc venovali aj počas utorňajšieho integrovaného tématického vyučovania s názvom Tekvicová planéta.

 • Privítanie prvákov

  V našej škole neprežívajú prváci svoj veľký deň len na začiatku septembra, ale rovnako slávnostný a významný je pre nich aj deň prijatia do cechu žiackeho. V tomto školskom roku sa oficiálne prijímanie našich prvákov konalo v aule školy 22. októbra. Na začiatku slávnosti sa prváčikom prihovorila pani vychovávateľka a staršie žiačky piatačky. Spestrením programu boli tanečné a spevácke vystúpenia starších kamarátov zo školského klubu. Po  vystúpeniach tretiakov a druhákov dostali najmladší žiaci možnosť ukázať, čo vedia. Predviedli ako šikovní recitátori i speváci a dokázali nám, že poznajú písmená abecedy. Po slávnostnom sľube prešli prváci „školskou bránou“, každý dostal záložku a pamätný list, ktoré  im zostanú ako spomienka na tento netradičný deň.

 • DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

  27. október 2014 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lichardova 24, Žilina

  Lichardova 24
  01001 Žilina
 • Telefón :
  041 - 72 436 46 - RŠ-0910 985 319
  041 - 72 436 34 - ZRŠ
  041 - 72 446 78 - ŠJ

Fotogaléria