Navigácia

Partners

Streda 2. 9. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Štyridsať rokov v živote človeka signalizuje veľa skúseností, veľa odžitého, veľa spoznaného. Veľká časť života je minulosťou, druhá patrí budúcnosti.

     Aj škola má svoj život. Sú v ňom výhry, prvenstvá, šťastné okamihy, ale i momenty a situácie, keď bolo i je treba bojovať, napäť sily a kráčať ďalej.

                           Naša škola oslávila svoju štyridsiatku.

Prvýkrát boli otvorené jej brány v školskom roku 1970/1971 s počtom 1067 žiakov. Od 1972 sa začali formovať basketbalové triedy, ktoré sa zrušili v roku 1983. Od roku 1988 sa rozvinula spolupráca so slovenskou školou v Juhoslávii v meste Ilok rôznymi družobnými akciami. V roku 1991 sa zmenila povinná školská dochádzka na osemročnú a znížil sa aj počet žiakov na 600. Od roku 2002, kedy škola prešla do právnej subjektivity, sa začal realizovať projekt pre deti s vývinovými poruchami učenia, vytvárali sa špeciálne triedy. Tieto boli zrušené v roku 2009. Nový šat nadobudla škola v roku 2011 po výmene okien a vybudovaním nových priestorov na vyučovanie v átriách, ako aj prestavbou pergoly, čím sa skvalitnili podmienky na vzdelávanie.

Vekom už „zrelá“, ale duchom mladá, s počtom 23 tried a 433 žiakov v roku 2012 napĺňa svoje ambície – zapáliť svetlo poznania v detských srdciach, vychovať hodnotného človeka, ktorý pochopí a nájde v živote svoje miesto. Učitelia sú  odrazovým mostíkom pre tento vzdialený cieľ, za čo im patrí vďaka. Opäť bola otvorená špeciálna trieda v 2. ročníku.

          Naši žiaci majú možnosť využívať moderné prostriedky IKT, zapájať sa do zaujímavých projektov, napríklad cez eTwinning, v spolupráci s družobnou školou v Českej republike, zúčastňovať sa súťaží. Zaznamenávane úspechy v recitačných či výtvarných súťažiach, v projekte Tvoríme vlastnú knihu..., ako aj v matematickýchprírodovedných súťažiach  žiaci získavajú kvalitné pozície.

            Pevne veríme, že i táto skutočnosť prinesie pozitívne zmeny v našej práci, žiaci budú pracovať v priateľskej klíme a v prostredí, ktoré zodpovedá modernej dobe 21. storočia.

                                                                                                     Vedenie školy 

 

Vitajte na stránkach našej školy

Sme škola priateľská k deťom

Novinky

 • O Z N A M

  Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí majú poruchy učenia, že v školskom roku 2015/2016 by sme  chceli otvoriť špeciálnu triedu v 2. ročníku. Žiaci musia byť zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

 • O Z N A M

  Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 začína 2. septembra 2015 o 9.00 hod.

 • HRADNÁ ŠKOLA STREČNO

  V utorok 23.6.2015 štvrtáci so svojimi triednymi učiteľkami ani Kopasovou, Sládkovou a Jaňákovou absolvovali netradičné vyučovanie priamo na strečnianskom hrade, aby sa oboznámili so životom ľudí v stredoveku.                                                                                                                               Pod hradom navštívili stredovekú dedinku Paseku, kde si prezreli dom rybára, pekára a liečiteľa, ohnisko a studne. Vyskúšali si prácu drotárov, na vlastné oči videli výrobu džbánu z hliny a podkovy zo železa.       Počas prehliadky hradu navštívili výstavu kuriozít, dozvedeli sa, s akými hračkami sa deti hrali v tom období. Historik im porozprával o minulosti hradu, o živote Žofie Bosniakovej a o chove psov v stredoveku. Na hradnej veži pozorovali okolité kopce a krásnu vyhliadku.                                                             Žiaci sa hravou formou oboznámili s históriou stredoveku a odchádzali z hradu s novými poznatkami, vlastnoručne zhotovenými výrobkami a dobrou náladou. Za absolvovanie Hradnej školy dostali Certifikát učencov histórie.

 •      PO STOPÁCH ŠTÚROVCOV

  Tento rok je rokom, ktorý sa nesie v zamení 200. výročia narodenia Ľ. Štúra. Na našej škole sme si nášho velikána i celú plejádu vtedajších slovenských dejateľov pripomenuli v týchto dňoch aktivitou, ktorú pripravili žiaci 8.A triedy.

 • ČITATEĽSKÝ   MARATÓN   „Čítajme si 2015“

  Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú čitateľského maratónu detí s názvom "Čítajme si 2015",  ktorý organizuje Krajská knižnica v Žiline. Vo štvrtok 18. júna sa zapojili  žiaci 1. A, 1. B, 1. C, 2. B , 2. C,  4. A, 4. B, 4. C do ôsmeho ročníka. Aj tento rok sme sa pokúšali spolu prekonať rekord vo verejnom čítaní detí. Minulý rok sa na Slovensku do akcie zapojilo 37 064 detí a tento tok až 38 383 detí. Takže rekord bol prekonaný aj vďaka našej účasti.

 • Oslavy Medzinárodného dňa detí na ZŠ, Lichardova 24 v Žiline

     Medzinárodný deň detí oslávili žiaci ZŠ Lichardova v Žiline športovo. V pondelok, 1.6.2015, si triedne kolektívy 1. i 2. stupňa zmerali sily v rôznych zaujímavých disciplínach. Mladší žiaci súťažili v prelievaní vody, hode do kruhov aj na terč, v hádzaní mince do vody, v prenášaní vajíčka, behu so švihadlom a rozlišovaní vôní. Starší žiaci si vyskúšali svoje sily v preťahovaní lanom, šplhu na tyči, hrali vybíjanú i futsal a pretekali vo švédskej štafete. Nebola núdza ani o povzbudzovanie či sladké odmeny. Najúspešnejšie triedne kolektívy i jednotlivci boli slávnostne odmenení v aule školy. Na prvom stupni zvíťazila 4. B trieda, 2. miesto obsadila 3. C a na 3. mieste skončila 4. C. Absolútnym víťazom medzi jednotlivcami sa stal Samko Vavák z 3. C triedy. Na II. stupni bolo poradie najlepších tried nasledujúce: na 1. mieste sa umiestnila 8. A, 2. miesto získala 8. B a na 3. mieste skončila 5. B trieda.

 • Stretnutie so spisovateľom

  Vo štvrtok 28.5. sa s našimi štvrtákmi stretol básnik Ondrej Nagaj. Obľúbený slovenský autor veršov a bývalý stredoškolský profesor prijal  pozvanie a prišiel za nami do školy. Pán Nagaj pútavo rozprával o svojej tvorbe a zážitkoch pri písaní. Svoje rozprávanie spestril čítaním z jeho najnovšej knižky „ Básničkové pochúťky alebo pochúťkové básničky“. Na všetky zvedavé detské otázky odpovedal vtipne a trpezlivo. Pripravila sa na neho aj redakčná rada zo školského časopisu Bodka a v zastúpení Nikolky Makajovej si všetko pozorne zapísala. Na záver mu Julka Marcinková zo 4.A predniesla básničku, ktorú sama zložila.

 • 27. 5. 2015

  Aktualizovali sme modul Školský poriadok

 • Tanečný maratón 


  V piatok  15.5. 2015 sme v telocvični zažili dievčatá zo školského klubu detí pravú tanečnú horúčku.  Naučili sa nové tanečné choreografie, ale čo je podstatné, celú akciu sprevádzala úžasná atmosféra. Celé popoludnie bolo naplnené pohybom, dobrou hudbou, tancom a smiechom.

 • Ako si vybrať a  starať sa o domáce zvieratko

  V utorok 28.4. 2015 prišiel na návštevu do školského klubu detí pán zverolekár Hreus.  Poradil deťom, ”akého domáceho miláčika si s rodičmi zaobstarať a ako sa oň postarať. ”  

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lichardova 24, Žilina

  Lichardova 24
  01001 Žilina
 • Telefón :
  041 - 72 436 46 - RŠ-0910 985 319
  041 - 72 436 34 - ZRŠ
  041 - 72 446 78 - ŠJ

Fotogaléria