Navigácia

Partners

Pondelok 30. 11. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Štyridsať rokov v živote človeka signalizuje veľa skúseností, veľa odžitého, veľa spoznaného. Veľká časť života je minulosťou, druhá patrí budúcnosti.

     Aj škola má svoj život. Sú v ňom výhry, prvenstvá, šťastné okamihy, ale i momenty a situácie, keď bolo i je treba bojovať, napäť sily a kráčať ďalej.

                           Naša škola oslávila svoju štyridsiatku.

Prvýkrát boli otvorené jej brány v školskom roku 1970/1971 s počtom 1067 žiakov. Od 1972 sa začali formovať basketbalové triedy, ktoré sa zrušili v roku 1983. Od roku 1988 sa rozvinula spolupráca so slovenskou školou v Juhoslávii v meste Ilok rôznymi družobnými akciami. V roku 1991 sa zmenila povinná školská dochádzka na osemročnú a znížil sa aj počet žiakov na 600. Od roku 2002, kedy škola prešla do právnej subjektivity, sa začal realizovať projekt pre deti s vývinovými poruchami učenia, vytvárali sa špeciálne triedy. Tieto boli zrušené v roku 2009. Nový šat nadobudla škola v roku 2011 po výmene okien a vybudovaním nových priestorov na vyučovanie v átriách, ako aj prestavbou pergoly, čím sa skvalitnili podmienky na vzdelávanie.

Vekom už „zrelá“, ale duchom mladá, s počtom 23 tried a 433 žiakov v roku 2012 napĺňa svoje ambície – zapáliť svetlo poznania v detských srdciach, vychovať hodnotného človeka, ktorý pochopí a nájde v živote svoje miesto. Učitelia sú  odrazovým mostíkom pre tento vzdialený cieľ, za čo im patrí vďaka. Opäť bola otvorená špeciálna trieda v 2. ročníku.

          Naši žiaci majú možnosť využívať moderné prostriedky IKT, zapájať sa do zaujímavých projektov, napríklad cez eTwinning, v spolupráci s družobnou školou v Českej republike, zúčastňovať sa súťaží. Zaznamenávane úspechy v recitačných či výtvarných súťažiach, v projekte Tvoríme vlastnú knihu..., ako aj v matematickýchprírodovedných súťažiach  žiaci získavajú kvalitné pozície.

            Pevne veríme, že i táto skutočnosť prinesie pozitívne zmeny v našej práci, žiaci budú pracovať v priateľskej klíme a v prostredí, ktoré zodpovedá modernej dobe 21. storočia.

                                                                                                     Vedenie školy 

 

Vitajte na stránkach našej školy

Sme škola priateľská k deťom

Novinky

 • V I A N O Č N Á    Z B I E R K A

   

  Učíme deti vážiť si, čo majú. Predovšetkým to, že môžu žiť so svojimi rodičmi. Už vedia, že nie každý má také šťastie!

 • Imatrikulácia prvákov 2015


         Už niekoľko rokov býva zvykom na našej škole vítať prváčikov medzi školákmi malou akadémiou. Ani tento rok tomu nebolo inak a 28.októbra 2015 sme sa zišli v telocvični, kde sme ich pasovali za žiakov. Najprv sa predviedli starší žiaci po jednotlivých oddeleniach v podobe básničiek, pesničiek, tančekov. Potom sa predstavili aj prváčikovia a ukázali, že aj oni už  veľa vedia. Spoločne zaspievali pesničku a zarecitovali krátke básničky, ktoré sa naučili spolu s pani vychovávateľkami. Za spevu známej detskej pesničky Zlatá brána boli oficiálne pasovaní za školákov. Spoločne zložili slávnostný sľub a každý dostal záložku a pamätný list, ktorý im bude pripomínať, že aj oni sú už veľkí žiaci. 

 •  Výchova detí je zamestnaním, kde musíme vedieť strácať čas, aby sme ho v budúcnosti ušetrili.“

          J. J. Rousseau

 • Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách

  Naša škola sa opäť zapojila do  česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a tohtoročná téma bola „Múdrosť ukrytá v knihách“.  Slovenská pedagogická knižnica nám pridelila pre väčšinový počet zapojených slovenských škôl  Základnú školu, Beňovského 1 z Bratislavy, s ktorou sme nadviazali kontakt prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci na záložkách mohli ľubovoľnou technikou stvárniť akýkoľvek nápad na danú tému. Z našej strany sa zapojilo do projektu 329 žiakov 1.- 9. ročníka a z pridelenej  strany 319 žiakov 1.-7. ročníka. Záložky sme si navzájom vymenili k 28. 10.2015.

 • Deň otvorených dverí

  4. novembra 2015

  Bulletin

 • Tekvicový týždeň

  Posledný októbrový týždeň na našej škole sa niesol v znamení tekvíc. Žiaci rôznymi výtvarnými technikami stvárňovali tieto krásne jesenné plody. Tí odvážnejší vyrezávali z tekvíc svetlonosov, ktorí nám  na výstavke skrášľovali vstupnú chodbu našej školy.

 • PO STOPÁCH ŠTÚROVHO ŽIVOTA

       Od narodenia Ľ. Štúra, kodifikátora spisovnej slovenčiny, uplynulo dvesto rokov. Celý rok 2015 sa niesol v tomto znamení.

 • „Ako lepšie zvládať úskalia porúch učenia IX“

  Pod týmto názvom  naša škola zorganizovala už deviatykrát, pod záštitou  primátora mesta, Ing. Igora Chomu,  Odboru školstva a mládeže v spolupráci s OÚ - odborom školstva  dňa 22.10.2015  pre rodičov, učiteľov, špeciálnych pedagógov, asistentovvýchovných poradcov  workshop pod názvom

 • Týždeň zdravej výživy v ŠKD

  16. október je Svetovým dňom výživy. V našom ŠKD sme si tento deň pripomenuli v dňoch 12. 10 – 16. 10. a zorganizovali „Týždeň zdravej výživy.“ Cieľom týždňa bolo hravou formou oboznámiť deti s problematikou zdravej výživy a docieliť, aby nadobudnuté poznatky aplikovali do každodenného života. ŠKD sa zapojil do súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“, ktorý organizovalo Centrum rozvoja znalostí o potravinách. V spolupráci s vedúcou školskej jedálne sme pre deti pripravili ochutnávky celozrnného pečiva a ovocia i zeleniny. V jednotlivých oddelenia sa uskutočnili rozmanité aktivity: deti sledovali náučné prezentácie, besedovali sme o zdravej výžive, rôznymi výtvarnými technikami maľovali ovocie a zeleninu, súťažili na interaktívnej tabuli atď. Pevne veríme, že nadobudnuté poznatky si deti prenesú do svojho životného štýlu.

 • Otvorili sme novú školskú dielňu na ZŠ, Lichardova,

  pripravujeme žiakov na duálne vzdelávanie

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lichardova 24, Žilina

  Lichardova 24
  01001 Žilina
 • Telefón :
  041 - 72 436 46 - RŠ-0910 985 319
  041 - 72 436 34 - ZRŠ
  041 - 72 446 78 - ŠJ

Fotogaléria