Navigácia

Partners

Pondelok 30. 3. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Štyridsať rokov v živote človeka signalizuje veľa skúseností, veľa odžitého, veľa spoznaného. Veľká časť života je minulosťou, druhá patrí budúcnosti.

     Aj škola má svoj život. Sú v ňom výhry, prvenstvá, šťastné okamihy, ale i momenty a situácie, keď bolo i je treba bojovať, napäť sily a kráčať ďalej.

                           Naša škola oslávila svoju štyridsiatku.

Prvýkrát boli otvorené jej brány v školskom roku 1970/1971 s počtom 1067 žiakov. Od 1972 sa začali formovať basketbalové triedy, ktoré sa zrušili v roku 1983. Od roku 1988 sa rozvinula spolupráca so slovenskou školou v Juhoslávii v meste Ilok rôznymi družobnými akciami. V roku 1991 sa zmenila povinná školská dochádzka na osemročnú a znížil sa aj počet žiakov na 600. Od roku 2002, kedy škola prešla do právnej subjektivity, sa začal realizovať projekt pre deti s vývinovými poruchami učenia, vytvárali sa špeciálne triedy. Tieto boli zrušené v roku 2009. Nový šat nadobudla škola v roku 2011 po výmene okien a vybudovaním nových priestorov na vyučovanie v átriách, ako aj prestavbou pergoly, čím sa skvalitnili podmienky na vzdelávanie.

Vekom už „zrelá“, ale duchom mladá, s počtom 23 tried a 433 žiakov v roku 2012 napĺňa svoje ambície – zapáliť svetlo poznania v detských srdciach, vychovať hodnotného človeka, ktorý pochopí a nájde v živote svoje miesto. Učitelia sú  odrazovým mostíkom pre tento vzdialený cieľ, za čo im patrí vďaka. Opäť bola otvorená špeciálna trieda v 2. ročníku.

          Naši žiaci majú možnosť využívať moderné prostriedky IKT, zapájať sa do zaujímavých projektov, napríklad cez eTwinning, v spolupráci s družobnou školou v Českej republike, zúčastňovať sa súťaží. Zaznamenávane úspechy v recitačných či výtvarných súťažiach, v projekte Tvoríme vlastnú knihu..., ako aj v matematickýchprírodovedných súťažiach  žiaci získavajú kvalitné pozície.

            Pevne veríme, že i táto skutočnosť prinesie pozitívne zmeny v našej práci, žiaci budú pracovať v priateľskej klíme a v prostredí, ktoré zodpovedá modernej dobe 21. storočia.

                                                                                                     Vedenie školy 

 

Vitajte na stránkach našej školy

Sme škola priateľská k deťom

Novinky

 • Radi hráme divadlo

  „Bolo to o čertoch “, povedal Samko, „a veľmi sa mi to páčilo.“

 • Marec - mesiac knihy

  Známy pedagóg J.A.Komenský povedal: "Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom."

 • POZVÁNKA

       Riaditeľstvo školy v spolupráci s  rodičmi ZŠ, Okresným úradom - odborom školstva   a CŠPP pri ZŠI Jamník pozýva 

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  Dňa 23. a 24.2.2015 sa milovníci umeleckého prednesu stretli na školskom kole HK.

 •                                                                                                                   

 • Spoločenské hry v ŠKD

   

  Dňa 14.1. 2015 sa deti n ŠKD hrali rôzne spoločenské hry : Šach, Človeče nehnevaj sa, Cestujeme po Slovensku. Zdôrazňovali sme význam dodržiavania pravidiel pri hre. Nebolo medzi deťmi víťazov ani porazených, pretože strávili popoludnie plné zábavy.

 • Poďakovanie

  Už po 13 – krát naša škola zorganizovala zbierku vecí pre deti z Dojčenského ústavu v Martine a Detský domov v Necpaloch. Teší nás Váš veľký záujem pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďakujem všetkým rodičom, starým rodičom, učiteľom, pani riaditeľke, pani tajomníčke, pani kuchárkam, ale aj ostatným darcom za aktívne zapojenie sa do tejto zbierky. V neposlednom rade ďakujem našim deťom, ktoré sa dokázali vzdať sladkostí zo svojho mikulášskeho balíčka v prospech opustených detí.

 • Vianočné tradície opäť ožili!

     Naša škola  posledné školské predvianočné dni zažiarila sviečkami na stromčeku, prevoniala medovníčkami, koláčikmi i punčom, zazneli koledy a spev detí.   

 • VŠETKOVEDKO

  V utorok 2. decembra 2014 sa uskutočnil veľký vedomostný súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími –  súťaž VŠETKOVEDKO.Do súťaže sa zapojilo 33 žiakov - 14 druhákov, 10 tretiakov, 3 štvrtákov a 4 piataci.

 • ZA TAJOMSTVAMI TUTANCHAMONOVEJ HROBKY

       Do čias starovekého Egypta, do obdobia vlády slávnych faraónov sa mohli preniesť žiaci našej školy počas exkurzie na výstavu Tutanchamon v Bratislave. Exkurziu zorganizoval p. uč. Plavucha s p. uč. Višňovskou dňa 19. 11. 2014 a zúčastnili sa jej žiaci 6., 7., 8. i niektorí žiaci 9. ročníka. Účastníci spoznali Tutanchamonov rodokmeň, pozreli si film o hľadaní jeho hrobky v Údolí kráľov, boli očarení pokladmi, ktoré hrobka ukrývala, a oboznámili sa s históriou balzamovania i spôsobom pochovávania v starovekom Egypte. Výstava zanechala vo všetkých zúčastnených hlboké dojmy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lichardova 24, Žilina

  Lichardova 24
  01001 Žilina
 • Telefón :
  041 - 72 436 46 - RŠ-0910 985 319
  041 - 72 436 34 - ZRŠ
  041 - 72 446 78 - ŠJ

Fotogaléria