Navigácia

Partners

Streda 27. 5. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Štyridsať rokov v živote človeka signalizuje veľa skúseností, veľa odžitého, veľa spoznaného. Veľká časť života je minulosťou, druhá patrí budúcnosti.

     Aj škola má svoj život. Sú v ňom výhry, prvenstvá, šťastné okamihy, ale i momenty a situácie, keď bolo i je treba bojovať, napäť sily a kráčať ďalej.

                           Naša škola oslávila svoju štyridsiatku.

Prvýkrát boli otvorené jej brány v školskom roku 1970/1971 s počtom 1067 žiakov. Od 1972 sa začali formovať basketbalové triedy, ktoré sa zrušili v roku 1983. Od roku 1988 sa rozvinula spolupráca so slovenskou školou v Juhoslávii v meste Ilok rôznymi družobnými akciami. V roku 1991 sa zmenila povinná školská dochádzka na osemročnú a znížil sa aj počet žiakov na 600. Od roku 2002, kedy škola prešla do právnej subjektivity, sa začal realizovať projekt pre deti s vývinovými poruchami učenia, vytvárali sa špeciálne triedy. Tieto boli zrušené v roku 2009. Nový šat nadobudla škola v roku 2011 po výmene okien a vybudovaním nových priestorov na vyučovanie v átriách, ako aj prestavbou pergoly, čím sa skvalitnili podmienky na vzdelávanie.

Vekom už „zrelá“, ale duchom mladá, s počtom 23 tried a 433 žiakov v roku 2012 napĺňa svoje ambície – zapáliť svetlo poznania v detských srdciach, vychovať hodnotného človeka, ktorý pochopí a nájde v živote svoje miesto. Učitelia sú  odrazovým mostíkom pre tento vzdialený cieľ, za čo im patrí vďaka. Opäť bola otvorená špeciálna trieda v 2. ročníku.

          Naši žiaci majú možnosť využívať moderné prostriedky IKT, zapájať sa do zaujímavých projektov, napríklad cez eTwinning, v spolupráci s družobnou školou v Českej republike, zúčastňovať sa súťaží. Zaznamenávane úspechy v recitačných či výtvarných súťažiach, v projekte Tvoríme vlastnú knihu..., ako aj v matematickýchprírodovedných súťažiach  žiaci získavajú kvalitné pozície.

            Pevne veríme, že i táto skutočnosť prinesie pozitívne zmeny v našej práci, žiaci budú pracovať v priateľskej klíme a v prostredí, ktoré zodpovedá modernej dobe 21. storočia.

                                                                                                     Vedenie školy 

 

Vitajte na stránkach našej školy

Sme škola priateľská k deťom

Novinky

 • 27. 5. 2015

  Aktualizovali sme modul Školský poriadok

 • Ako si vybrať a  starať sa o domáce zvieratko

  V utorok 28.4. 2015 prišiel na návštevu do školského klubu detí pán zverolekár Hreus.  Poradil deťom, ”akého domáceho miláčika si s rodičmi zaobstarať a ako sa oň postarať. ”  

 • Motýlia záhrada – zážitkové učenie

   

   

  Tri týždne strávili štvrtáci v spoločnosti piatich motýľov babôčky bodliakovej. Na vlastné oči uvideli úžasnú premenu, ktorá sa deje vo svete hmyzu. Sledovali vývoj od húsenice, cez kuklu až po vyliahnutie motýľa. Fascinujúci svet prírody zblízka prežívali priamo v triede. Mali tak možnosť pozorovať ako motýle ochutnávajú a pijú nektár, ktorý sme im pripravili. Za dobrú starostlivosť sa nám odmenili nakladením vajíčok. Nakoniec sme sa s nimi rozlúčili a pustili ich do voľnej prírody.

 • Exkurzia MÚZEUM DOPRAVY

  Dňa 28.4.2015 sa žiaci 6.ročníka zúčastnili exkurzie z fyziky, navštívili MÚZEUM DOPRAVY v Rajeckých Tepliciach. Sprievodné slovo lektora ich previedlo vývojom dopravy od praveku po súčasnosť. Žiaci mali možnosť vidieť historické modelové koľajisko, historickú železničnú stanicu, železničnú drezinu, dobové uniformy a aj sfunkčnené staré stroje a zariadenia.

 • Pasovanie prvákov v Krajskej knižnici

  Dňa 22.apríla 2015 sa žiaci 1.A zúčastnili pasovačky za riadnych čitateľov Krajskej knižnice v Žiline. Sprevádzala  ich teta „Knihomila“ a Analfabeta, ktoré ich zábavnou a výchovnou formou naučili správnym zásadám čitateľov a knižničnému poriadku. Ten nakoniec spečatili sľubom. Odteraz budú každý mesiac pravidelne navštevovať knižnicu a rozvíjať čitateľské zručnosti. Prajeme im k tomu veľa zdaru!

 • Exkurzia na futbalovom štadióne

        Dňa 15.4. 2015 sa štvrtáci vybrali na futbalový štadión MŠK Žilina. Počas exkurzie sa zoznámili s históriou klubu i s fotkami štadióna pred jeho rekonštrukciou. Vyskúšali si sedadlá na tribúne, ale sedeli i na miestach, na ktorých počas zápasov sedáva tréner a hráči. Navštívili Sieň slávy, kde si prezreli trofeje, poháre a dresy bývalých úspešných hráčov MŠK. Mali možnosť vidieť tréning dvoch z nich, ktorí aj napriek tomu, že boli unavení a udýchaní, ochotne každému podpísali pripravený zápisník, či dokonca loptu. Deti odchádzali nielen s podpisom, ale aj s príjemným pocitom zo skutočného stretnutia s útočníkom Matejom Jeličom a obrancom Martinom Králikom.

 • SPRÁVANIE JE SPRÁVA

      Pod týmto názvom sa  v našej základnej škole konal 25.3.2015 v poradí už ôsmy workshop         „Ako lepšie zvládať úskalia porúch učeniapre rodičov, pedagógov, špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov s cieľom skvalitniť svoj vzťah k deťom a následne zlepšiť ich učebné výsledky  s Mgr. Zuzanou Zimovou, známou terapeutkou a poradkyňou.

 • Ocenenie pedagógov mesta Žilina pre rok 2015

  Z príležitosti Dňa  učiteľov sa uskutočnilo dňa 30. marca 2015 v Mestskom divadle v Žiline slávnostne odovzdávanie ocenení  pedagógov škôl a školských zariadení mesta Žilina  

 • Svetový týždeň mozgu v mestskej knižnici

  Dňa 17. 3. 2015 sa deti II. a III. oddelenia zo školského klubu zúčastnili v mestskej knižnici na prednáške "TRÉNING MOZGU".Prednáška bola spojená s rôznymi aktivitami a cvičeniami na zlepšenie pamäte mozgu.Deti z prednášky odchádzali nadšené, pretože sa dozvedeli, ako si lepšie zapamätať vedomosti a  sústrediť  sa pri učení.

 • Radi hráme divadlo

  „Bolo to o čertoch “, povedal Samko, „a veľmi sa mi to páčilo.“

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lichardova 24, Žilina

  Lichardova 24
  01001 Žilina
 • Telefón :
  041 - 72 436 46 - RŠ-0910 985 319
  041 - 72 436 34 - ZRŠ
  041 - 72 446 78 - ŠJ

Fotogaléria