Navigácia

Partners

Piatok 19. 12. 2014

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Štyridsať rokov v živote človeka signalizuje veľa skúseností, veľa odžitého, veľa spoznaného. Veľká časť života je minulosťou, druhá patrí budúcnosti.

     Aj škola má svoj život. Sú v ňom výhry, prvenstvá, šťastné okamihy, ale i momenty a situácie, keď bolo i je treba bojovať, napäť sily a kráčať ďalej.

                           Naša škola oslávila svoju štyridsiatku.

Prvýkrát boli otvorené jej brány v školskom roku 1970/1971 s počtom 1067 žiakov. Od 1972 sa začali formovať basketbalové triedy, ktoré sa zrušili v roku 1983. Od roku 1988 sa rozvinula spolupráca so slovenskou školou v Juhoslávii v meste Ilok rôznymi družobnými akciami. V roku 1991 sa zmenila povinná školská dochádzka na osemročnú a znížil sa aj počet žiakov na 600. Od roku 2002, kedy škola prešla do právnej subjektivity, sa začal realizovať projekt pre deti s vývinovými poruchami učenia, vytvárali sa špeciálne triedy. Tieto boli zrušené v roku 2009. Nový šat nadobudla škola v roku 2011 po výmene okien a vybudovaním nových priestorov na vyučovanie v átriách, ako aj prestavbou pergoly, čím sa skvalitnili podmienky na vzdelávanie.

Vekom už „zrelá“, ale duchom mladá, s počtom 23 tried a 433 žiakov v roku 2012 napĺňa svoje ambície – zapáliť svetlo poznania v detských srdciach, vychovať hodnotného človeka, ktorý pochopí a nájde v živote svoje miesto. Učitelia sú  odrazovým mostíkom pre tento vzdialený cieľ, za čo im patrí vďaka. Opäť bola otvorená špeciálna trieda v 2. ročníku.

          Naši žiaci majú možnosť využívať moderné prostriedky IKT, zapájať sa do zaujímavých projektov, napríklad cez eTwinning, v spolupráci s družobnou školou v Českej republike, zúčastňovať sa súťaží. Zaznamenávane úspechy v recitačných či výtvarných súťažiach, v projekte Tvoríme vlastnú knihu..., ako aj v matematickýchprírodovedných súťažiach  žiaci získavajú kvalitné pozície.

            Pevne veríme, že i táto skutočnosť prinesie pozitívne zmeny v našej práci, žiaci budú pracovať v priateľskej klíme a v prostredí, ktoré zodpovedá modernej dobe 21. storočia.

                                                                                                     Vedenie školy 

 

Vitajte na stránkach našej školy

Sme škola priateľská k deťom

Novinky

 •                                                Pripravujeme

         

 • Poďakovanie

  Už po 13 – krát naša škola zorganizovala zbierku vecí pre deti z Dojčenského ústavu v Martine a Detský domov v Necpaloch. Teší nás Váš veľký záujem pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďakujem všetkým rodičom, starým rodičom, učiteľom, pani riaditeľke, pani tajomníčke, pani kuchárkam, ale aj ostatným darcom za aktívne zapojenie sa do tejto zbierky. V neposlednom rade ďakujem našim deťom, ktoré sa dokázali vzdať sladkostí zo svojho mikulášskeho balíčka v prospech opustených detí.

 • V ŠKD sa koledovalo

   

  Dňa 10.12.2014 potešili malí koledníci z 3. a 4. oddelenia ŠKD spevom vianočných kolied a peknými vinšami svojich kamarátov.Aj pani kuchárky s úsmevom na tvári prijali vinšovníkov a nejedna si utierala z očí slzičky dojatia. Malí koledníci popriali všetkým krásne požehnané Vianoce a v novom roku veľa lásky, zdravia a spokojnosti.

 • Vianočné tradície opäť ožívajú!

     Naša škola  posledné školské predvianočné dni zažiari sviečkami na stromčeku, prevonia medovníčkami, koláčikmi i punčom, budú znieť koledy a spev detí.   

 • NETRADIČNÁ BIOLÓGIA

      24.11.  prišli k nám do triedy  na hodinu biológie dlho očakávaní pracovníci z MiniZOO. Ich príchod bol veľmi napínavý – prinášali krabice, hýbajúce sa vrecia,...So zadržaným dychom sme čakali na vybalenie obsahu. HADY!!! Výskot a krik po chvíli utíchli a my sme sa započúvali do pútavých slov p. Štolfu o korálovke, pytónovi, veľhadíkovi,... Dozvedeli sme sa veľa zaujímavosti – o ich stavbe tela, pohybe, rozmnožovaní, prijímaní potravy.

 • KVETINY PRE ŠEDINY

     Dnešná moderná spoločnosť zabúda na starých ľudí. Naši starší spoluobčania žijú na okraji záujmu našej spoločnosti. Zmeniť tento stav sa rozhodli žiaci 7. ročníka pod vedením p. uč. Višňovskej a Varšovej. Na výtvarnej výchove vyrobili papierové ruže, ktoré potom počas hodín etickej výchovy rozdávali starším spoluobčanom v meste. Odmenou im boli slová vďaky, v niektorých prípadoch sprevádzané i dojatím na tvárach stareniek a starčekov. Prostredníctvom tejto aktivity si mladí ľudia pripomenuli Október- Mesiac úcty k starším.

 • ZA TAJOMSTVAMI TUTANCHAMONOVEJ HROBKY

       Do čias starovekého Egypta, do obdobia vlády slávnych faraónov sa mohli preniesť žiaci našej školy počas exkurzie na výstavu Tutanchamon v Bratislave. Exkurziu zorganizoval p. uč. Plavucha s p. uč. Višňovskou dňa 19. 11. 2014 a zúčastnili sa jej žiaci 6., 7., 8. i niektorí žiaci 9. ročníka. Účastníci spoznali Tutanchamonov rodokmeň, pozreli si film o hľadaní jeho hrobky v Údolí kráľov, boli očarení pokladmi, ktoré hrobka ukrývala, a oboznámili sa s históriou balzamovania i spôsobom pochovávania v starovekom Egypte. Výstava zanechala vo všetkých zúčastnených hlboké dojmy.

 • Pestujeme u detí vzťah k remeslám

  Naši žiaci sa pravidelne počas Hradnej školy stretávajú so slovenskou ľudovou kultúrou a remeslami, ako sú drotárstvo, kováčstvo, či hrnčiarstvo. Rozhodli sme sa pokračovať v zoznamovaní so slovenskými tradíciami a podporiť záujem detí o ľudové remeslá. Do školy sme pozvali ľudovú umelkyňu  p. Zubajovú Elenu, ktorá oboznámila žiakov 4.A s celým postupom, ako sa z prírodného materiálu stane košík, či bábka v kroji. Vlastnoručne zhotovený anjelik z kukuričného šúpolia bude pekným vianočným darčekom.

 • Ako lepšie zvládať úskalia porúch učenia VII

       Pod týmto názvom  ZŠ, Lichardova 24  v spolupráci s CŠPP pri ZŠI Jamník zorganizovala  už siedmykrát pod záštitou  primátora  mesta, Ing. Igora Chomu a  Odboru školstva a mládeže, 18.11.2014 pre rodičov, pedagógov  i  špeciálnych pedagógov  workshop.

 • Exkurzia do mincovne a planetária

  Žiaci štvrtého ročníka navštívili 5.11.2014 banské mesto Kremnicu, kde ich čakala zaujímavá prehliadka mincovne historického centra mesta. V mincovni žiaci videli,  ako sa v minulosti i dnes vyrábajú kovové platidlá a medaily, dokonca si samy mohli vyraziť vlastnú pamätnú mincu. S pani sprievodkyňou si potom prezreli krásne historické pamiatky mesta Kremnica. Najväčším zážitkom pre mnohých však bola návšteva Planetária v Žiari nad Hronom, kde nás čakali zaujímavé prednášky o vesmíre a pútavé zábavné premietanie o planétach a súhvezdiach nočnej oblohy. Dozvedeli sme sa mnoho nových poznatkov a na záver sme si prezreli hvezdárske ďalekohľady a techniku.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lichardova 24, Žilina

  Lichardova 24
  01001 Žilina
 • Telefón :
  041 - 72 436 46 - RŠ-0910 985 319
  041 - 72 436 34 - ZRŠ
  041 - 72 446 78 - ŠJ

Fotogaléria