Navigácia

Partners

Štvrtok 23. 10. 2014

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Štyridsať rokov v živote človeka signalizuje veľa skúseností, veľa odžitého, veľa spoznaného. Veľká časť života je minulosťou, druhá patrí budúcnosti.

     Aj škola má svoj život. Sú v ňom výhry, prvenstvá, šťastné okamihy, ale i momenty a situácie, keď bolo i je treba bojovať, napäť sily a kráčať ďalej.

                           Naša škola oslávila svoju štyridsiatku.

Prvýkrát boli otvorené jej brány v školskom roku 1970/1971 s počtom 1067 žiakov. Od 1972 sa začali formovať basketbalové triedy, ktoré sa zrušili v roku 1983. Od roku 1988 sa rozvinula spolupráca so slovenskou školou v Juhoslávii v meste Ilok rôznymi družobnými akciami. V roku 1991 sa zmenila povinná školská dochádzka na osemročnú a znížil sa aj počet žiakov na 600. Od roku 2002, kedy škola prešla do právnej subjektivity, sa začal realizovať projekt pre deti s vývinovými poruchami učenia, vytvárali sa špeciálne triedy. Tieto boli zrušené v roku 2009. Nový šat nadobudla škola v roku 2011 po výmene okien a vybudovaním nových priestorov na vyučovanie v átriách, ako aj prestavbou pergoly, čím sa skvalitnili podmienky na vzdelávanie.

Vekom už „zrelá“, ale duchom mladá, s počtom 23 tried a 433 žiakov v roku 2012 napĺňa svoje ambície – zapáliť svetlo poznania v detských srdciach, vychovať hodnotného človeka, ktorý pochopí a nájde v živote svoje miesto. Učitelia sú  odrazovým mostíkom pre tento vzdialený cieľ, za čo im patrí vďaka. Opäť bola otvorená špeciálna trieda v 2. ročníku.

          Naši žiaci majú možnosť využívať moderné prostriedky IKT, zapájať sa do zaujímavých projektov, napríklad cez eTwinning, v spolupráci s družobnou školou v Českej republike, zúčastňovať sa súťaží. Zaznamenávane úspechy v recitačných či výtvarných súťažiach, v projekte Tvoríme vlastnú knihu..., ako aj v matematickýchprírodovedných súťažiach  žiaci získavajú kvalitné pozície.

            Pevne veríme, že i táto skutočnosť prinesie pozitívne zmeny v našej práci, žiaci budú pracovať v priateľskej klíme a v prostredí, ktoré zodpovedá modernej dobe 21. storočia.

                                                                                                     Vedenie školy 

 

Vitajte na stránkach našej školy

Sme škola priateľská k deťom

Novinky

 • Deň otvorených dverí

           Tak ako po minulé roky, aj tento rok, 6.11.2014 Základná škola, Lichardova 24 v Žiline organizuje    D e ň   o t v o r e n ý ch   d v e r í, na ktorý srdečne pozývame rodičov, budúcich prváčikov, pedagógov a všetkých, ktorí majú záujem vidieť pracovný deň v škole.

 • Šarkaniáda

  K jesenným akciám na našej škole už 5. rok patrí Šarkaniáda. V sobotu 18.10. 2014 sa stretli učitelia, rodičia a deti na sídlisku Hájik, aby strávili spoločné chvíle púšťaním šarkanov. Tešili sme sa z vytrvalosti našich detí, ktoré sa snažili, aby práve ten ich šarkan sa udržal v povetrí čo najdlhšie. Ich snahu sme odmenili sladkosťou a teplým čajom. Ďakujeme všetkým zúčastneným!

 • X. ročník „LICHARD CUP“ - pedagógovia s rodičmi podporujú šport !

     10. októbra  2014 sa stretli na ZŠ, Lichardova 24 v Žiline už tradične  tri družstvá  vo volejbalovom turnaji a zmerali si sily s pedagógmi i priateľmi škôl  zo ZŠ, Javorku 32 a ZŠ, Martinská 20, kde prvenstvo získalo družstvo z javorkovej školy.  Okrem toho, že sú vzorom zdravého životného štýlu pre žiakov, ktorí im fandili, strávili príjemné poludnie.

 • Prváci v Krajskej knižnici v Žiline
   
  ...
 • Ľudová pieseň v srdciach našich detí 

  Ľudová pieseň, dedičstvo našich predkov, zaznela 1. októbra 2014 v triedach aj aule ZŠ. Spevom ľudových piesní si deti spríjemnili chvíle pobytu v školskom klube a zároveň vnímali krásu piesní, v ktorých naši predkovia vyjadrovali svoje túžby, predstavy, sklamania, ale aj nádeje v lepší život.

 • Návšteva Budatínskeho hradu

  Aj v tomto školskom roku 4.A pokračuje v spoznávaní mesta Žilina. Dňa 23.9. 2014 sme sa vybrali na Budatínsky hrad, o ktorom sme si čítali na hodinách vlastivedy. Priamo v novootvorenej veži nám bola prezentovaná história tohto hradu. Znovu sme si vypočuli povesť o krásnej Kataríne, ktorá tu bola zamurovaná a získali nové informácie o Žiline a dejinách dopravy. Okrem historických poznatkov si deti vyskúšali remeselnícke zručnosti z oblasti drotárstva, či nahliadli do tajov digitalizácie.

 • Zber PET vrchnákov

       Aj v tomto školskom roku pokračujeme v zbere vrchnáčikov z PET fliaš na podporu dobročinnej akcie pre Tomáša Božu. Tento 27-ročný mladík sa pripravuje na paraolympijské hry do Ria. Spoločnosť DREI – METAL vyhlásila súťaž, vďaka ktorej tento športový nadšenec získa športové protézy a odmenení môžu byť aj usilovní zberači formou školského výletu, športových potrieb, či sladkostí.

 • Noc výskumníkov 2014

  Posledný septembrový piatok - 26.9.2014 sa v Auparku v Žiline uskutočnil 8.ročník festivalu vedy – Noc výskumníkov. Podujatia, ktoré  prebieha súčasne v piatich mestách na Slovensku -Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Tatranská Lomnica sa zúčastnili žiaci 7.ročníka v rámci fyziky.

 • Žilinské dni zdravia 2014

  V dňoch 18. a 19. septembra 2014 žiaci 8. a 9. ročníka navštívili  Dni zdravia na Hlinkovom námestí.

 •     Majstrovstvá sveta v šachu

       V dňoch 15.9. – 1.10. 2014 sa Jerguš Pecháč, žiak 7. B triedy našej školy, zúčastnil Majstrovstiev sveta v šachu v Durbane v Juhoafrickej republike. V kategórii do 14 rokov ako jediný reprezentoval Slovenskú republiku. V konkurencii približne 100 súťažiacich obsadil Jerguš 20. miesto na svete.                                                                                  

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lichardova 24, Žilina

  Lichardova 24
  01001 Žilina
 • Telefón :
  041 - 72 436 46 - RŠ-0910 985 319
  041 - 72 436 34 - ZRŠ
  041 - 72 446 78 - ŠJ

Fotogaléria