Navigácia

Partners

Streda 20. 8. 2014

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Štyridsať rokov v živote človeka signalizuje veľa skúseností, veľa odžitého, veľa spoznaného. Veľká časť života je minulosťou, druhá patrí budúcnosti.

     Aj škola má svoj život. Sú v ňom výhry, prvenstvá, šťastné okamihy, ale i momenty a situácie, keď bolo i je treba bojovať, napäť sily a kráčať ďalej.

                           Naša škola oslávila svoju štyridsiatku.

Prvýkrát boli otvorené jej brány v školskom roku 1970/1971 s počtom 1067 žiakov. Od 1972 sa začali formovať basketbalové triedy, ktoré sa zrušili v roku 1983. Od roku 1988 sa rozvinula spolupráca so slovenskou školou v Juhoslávii v meste Ilok rôznymi družobnými akciami. V roku 1991 sa zmenila povinná školská dochádzka na osemročnú a znížil sa aj počet žiakov na 600. Od roku 2002, kedy škola prešla do právnej subjektivity, sa začal realizovať projekt pre deti s vývinovými poruchami učenia, vytvárali sa špeciálne triedy. Tieto boli zrušené v roku 2009. Nový šat nadobudla škola v roku 2011 po výmene okien a vybudovaním nových priestorov na vyučovanie v átriách, ako aj prestavbou pergoly, čím sa skvalitnili podmienky na vzdelávanie.

Vekom už „zrelá“, ale duchom mladá, s počtom 23 tried a 433 žiakov v roku 2012 napĺňa svoje ambície – zapáliť svetlo poznania v detských srdciach, vychovať hodnotného človeka, ktorý pochopí a nájde v živote svoje miesto. Učitelia sú  odrazovým mostíkom pre tento vzdialený cieľ, za čo im patrí vďaka. Opäť bola otvorená špeciálna trieda v 2. ročníku.

          Naši žiaci majú možnosť využívať moderné prostriedky IKT, zapájať sa do zaujímavých projektov, napríklad cez eTwinning, v spolupráci s družobnou školou v Českej republike, zúčastňovať sa súťaží. Zaznamenávane úspechy v recitačných či výtvarných súťažiach, v projekte Tvoríme vlastnú knihu..., ako aj v matematickýchprírodovedných súťažiach  žiaci získavajú kvalitné pozície.

            Pevne veríme, že i táto skutočnosť prinesie pozitívne zmeny v našej práci, žiaci budú pracovať v priateľskej klíme a v prostredí, ktoré zodpovedá modernej dobe 21. storočia.

                                                                                                     Vedenie školy 

 

Vitajte na stránkach našej školy

Sme škola priateľská k deťom

Novinky

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

  Dňa 2. septembra 2014 bude začiatok školského roka 2013/2014

  pre žiakov 2. - 9. ročníka o 9.00 hod.

 • Deň, keď sú slová zbytočné...

   

  11. apríla na Deň narcisov sme mali príležitosť na našej škole pod znakom žiarivo žltého kvetu, narcisu, prejaviť podporu myšlienke boja proti rakovine. Ako po iné roky, aj v tento deň, sa nám spoločnými silami podarilo vyzbierať 231€, ktoré budú použité na konkrétnu pomoc pacientom, na podporu nemocníc a zdravotníckych zariadení.

 • Exkurzia Viedeň

  Adventná Viedeň

  Už po tretíkrát, 16.decembra 2013, žiaci  6. – 8. ročníka s pani učiteľkou Michulkovou a Liptákovou navštívili Viedeň. Prechádzkou mesta sa oboznámili s niektorými  pamätihodnosťami  a históriou, ktorú nám priblížil sprievodca exkurzie. Videli sme  prírodovedné  múzeum,  jeho bohatú zbierku od praveku až po súčasnosť. Najkrajším zážitkom boli  vianočné  trhy  pri viedenskej radnici s jej neodmysliteľnou atmosférou.   Žiaci mali taktiež možnosť  si prakticky vyskúšať  svoje jazykové vedomosti z nemčiny a  spoznať vianočné obyčaje  našich rakúskych susedov.

 • Vianočné trhy

  Vianočné trhy opäť ožili

  V rámci projektového vyučovania s názvomVIANOČNÉ TRADÍCIE“  v dňoch l9. a 20. decembra 2013 prebehli už po štvrtýkrát na našej škole vianočné trhy. Učitelia  prostredníctvom prierezovej témy osobnostného a sociálneho rozvoja oboznamovali žiakov so starými zvykmi a obyčajmi našich predkov. Praktickými činnosťami ako výrobou ozdôb, darčekových predmetov, pečením medovníčkov a ďalšími aktivitami sa posledné dni roka v škole priblížili k najkrajším sviatkom  - Vianociam. Súčastou projektu bol športový  vianočný turnaj  žiakov 2. stuňa v ringu  a predstavenie divadelného krúžku Žubrienka pod vedením pána Opáleného, v ktorom  žiaci 1. stupňa  spolužiakom zahrali pásmo rozprávok. Vyvrcholením celého projektu bol predaj všetkého, čo  fantázia  a šikovné ruky dokázali vyrobiť. Žiaci, zamestnanci a rodičia školy mali možnosť oceniť zručnosť  detí a zároveň zakúpiť si ich výrobky. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto projektu.

 • Zbierka pre detský domov

  Poďakovanie

  Už po 12 – krát naša škola zorganizovala zbierku vecí pre deti z Dojčenského ústavu v Martine a Detského domova v Necpaloch. Teší nás Váš veľký záujem pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

 • Zbierka pre detský domov

  Blíži sa vianočný čas,

  zbierka do detského domova je tu zas.

  Dňom 13.11., ktorý sa považuje za Deň dobra, symbolicky spúšťame zbierku pre Dojčenský ústav v Martine a Detský domov v Necpaloch, ktorá potrvá do 13.12. 2013. Všetky prinesené veci ( pre deti od 0 – do 18 rokov) môžeteodovzdať p. školníčke.

 • Šarkaniáda

  Šarkaniáda  2013

  Jeseň sa už 4. rok na našej škole spája so Šarkaniádou. Je to obľúbená zábava nielen detí. Veď i rodičia sa radi zapoja do tejto činnosti. Príjemný jesenný vzduch správne napomôže vzťahu medzi nimi. My im púšťanie drakov spríjemníme sladkou odmenou, či ovocným čajom. Pre spokojné deti je radosť robiť takéto aktivity aj v čase voľna. Ďakujeme všetkým zúčastneným a o rok dovidenia!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lichardova 24, Žilina

  Lichardova 24
  01001 Žilina
 • Telefón :
  041 - 72 436 46 - RŠ-0910 985 319
  041 - 72 436 34 - ZRŠ
  041 - 72 446 78 - ŠJ

Fotogaléria