Navigácia

Partners

Štvrtok 31. 7. 2014

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Štyridsať rokov v živote človeka signalizuje veľa skúseností, veľa odžitého, veľa spoznaného. Veľká časť života je minulosťou, druhá patrí budúcnosti.

     Aj škola má svoj život. Sú v ňom výhry, prvenstvá, šťastné okamihy, ale i momenty a situácie, keď bolo i je treba bojovať, napäť sily a kráčať ďalej.

                           Naša škola oslávila svoju štyridsiatku.

Prvýkrát boli otvorené jej brány v školskom roku 1970/1971 s počtom 1067 žiakov. Od 1972 sa začali formovať basketbalové triedy, ktoré sa zrušili v roku 1983. Od roku 1988 sa rozvinula spolupráca so slovenskou školou v Juhoslávii v meste Ilok rôznymi družobnými akciami. V roku 1991 sa zmenila povinná školská dochádzka na osemročnú a znížil sa aj počet žiakov na 600. Od roku 2002, kedy škola prešla do právnej subjektivity, sa začal realizovať projekt pre deti s vývinovými poruchami učenia, vytvárali sa špeciálne triedy. Tieto boli zrušené v roku 2009. Nový šat nadobudla škola v roku 2011 po výmene okien a vybudovaním nových priestorov na vyučovanie v átriách, ako aj prestavbou pergoly, čím sa skvalitnili podmienky na vzdelávanie.

Vekom už „zrelá“, ale duchom mladá, s počtom 23 tried a 433 žiakov v roku 2012 napĺňa svoje ambície – zapáliť svetlo poznania v detských srdciach, vychovať hodnotného človeka, ktorý pochopí a nájde v živote svoje miesto. Učitelia sú  odrazovým mostíkom pre tento vzdialený cieľ, za čo im patrí vďaka. Opäť bola otvorená špeciálna trieda v 2. ročníku.

          Naši žiaci majú možnosť využívať moderné prostriedky IKT, zapájať sa do zaujímavých projektov, napríklad cez eTwinning, v spolupráci s družobnou školou v Českej republike, zúčastňovať sa súťaží. Zaznamenávane úspechy v recitačných či výtvarných súťažiach, v projekte Tvoríme vlastnú knihu..., ako aj v matematickýchprírodovedných súťažiach  žiaci získavajú kvalitné pozície.

            Pevne veríme, že i táto skutočnosť prinesie pozitívne zmeny v našej práci, žiaci budú pracovať v priateľskej klíme a v prostredí, ktoré zodpovedá modernej dobe 21. storočia.

                                                                                                     Vedenie školy 

 

Vitajte na stránkach našej školy

Sme škola priateľská k deťom

Novinky

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

  Dňa 2. septembra 2014 bude začiatok školského roka 2013/2014

  pre žiakov 2. - 9. ročníka o 9.00 hod.

 • Hviezdny koniec školského roka

  Hviezdnu rozlúčku školského roka 2013/14 zažili žiaci na našej škole.  

        Hudobná kapela 4 ewwer, pod vedením Michala Ďuráka, svojou vlastnou tvorbou odmenila najúspešnejších žiakov našej školy, ktorí získali pekné výsledky v súťažiach a olympiádach v rámci mesta, okresu, kraja i celého Slovenska. Pani riaditeľka Pavlovičová poďakovala a ocenila všetky mladé žiacke talenty. Hodnotným koncertom našich bývalých žiakov sme privítali očakávané prázdninové dni.

 • Ocenení žiaci

       CVČ Žilina ( Okresný úrad - odbor školstva ) slávnostne vyhodnotilo  v kinosále OC Mirage 13.6. 2014 víťazov predmetových olympiád a súťaží umiestnených na prvých troch miestach v okresných kolách. Žiaci boli odmenení diplomom, knižnou poukážkou a filmovým predstavením. Za našu školu to boli žiaci:

 • Súťaž mladých zdravotníkoch

  Regionálna súťaž „Družstvá mladých zdravotníkov I. a II. stupňa ZŠ“

        Dňa 23.6.2014 sa žiaci 6.B triedy Nikola Makajová, Eva Smržová, Emma Zahradníková, Tomáš Hlinica a 7.B triedy Tomáš Trnka zúčastnili regionálnej súťaže „Družstvá mladých zdravotníkov I. a II. stupňa ZŠ“  v CVČ Strom na Solinkách organizovanej Slovenským Červeným krížom Žilina. Preukázali svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti z 1. pomoci. Umiestnili sa na krásnom 4. mieste.

 • Hradná škola Strečno

  Žiaci štvrtých ročníkov  strávili svoje vyučovanie 17.6. 2014 na Hradnej škole na hrade  Strečno.

  Ide o jedno z najatraktívnejších podujatí Považského múzea v Žiline, ktoré je určené žiakom základných škôl. Žiaci sa zoznámili so zaujímavou prácou odborných pracovníkov Považského múzea, ktorí ich interaktívnou formou vzdelávania zasvätili do tajomstiev reštaurovania, preparovania, hrnčiarstva, drotárskeho remesla, zoologického, etnologického a historického bádania.

 • Čitateľský maratón

  Tento školský rok sa opäť zapojili žiaci 4. A a pripojili sa k nim aj deti z 3. A do čitateľského maratónu, ktorý každoročne organizuje  Krajská knižnica v Žiline. Cieľom projektu je podporiť čítanie u detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.

 • Návšteva u vojakov

  Keď 12. júna 2014 žilinské kasárne otvorili svoje brány, 3.A prijala pozvanie ocka – vojaka ich spolužiačky. Deti mali možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít. Najlákavejšou bola streľba zo vzduchových zbraní na terče. Nemenej zaujímavé boli i ukážky vojenskej techniky, zbraní a automobilových veteránov. Okrem zážitkov si odniesli spomienkové predmety a diplomy.

 • My a cudzie jazyky

       Cudzie jazyky majú v súčasnom svete dôležitú úlohu. Každý z nás pozná úslovie Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

       Naši žiaci prezentovali svoje vedomosti z cudzích jazykov na podujatí v aule školy. Aktivitu realizovali žiaci 5.-7. ročníka pod vedením p. uč. Čabrákovej (ANJ) a p. uč. Makarovej (NEJ,FRJ). Z pódia znela nemčina či angličtina v podaní moderátorov. Publikum ocenilo nielen krátke rozhovory, básničky v cudzom jazyku. Aplauz zožali i šikovné speváčky A. Skaličanová a J. Kostolanská         zo 6. ročníka. Na záver sa s publikom rozlúčili peknou francúzskou pesničkou žiačky 7. ročníka, ktoré počas roka navštevovali krúžok FRJ.

 • Šiestaci na hrade Strečno

    ,,Hurá smer Strečno“ povedali sme si, keď sme v pondelok 2.6.2014 nastúpili pred školou do autobusu. Na hrade nás vítala pani sprievodkyňa, ktorá nás zoznámila s históriou hradu. Prvým majiteľom hradu bol poľský šľachtic Sudivoj, neskôr sa tam vystriedalo veľa hradných pánov. Zaujali nás aj zaujímavosti o Žofii Bosniakovej a jej manželovi. Prešli sme miestnosti, ktoré boli plné exponátov. Nechýbali ani ručne robené suveníry, ktoré hrad ponúkal.

 • Súťaž o najlepšiu starostlivú mamičku

  I tento rok sa naše malé druháčky stali na chvíľu starostlivými mamičkami. Svoje bábätko - bábiku kúpali, kŕmili, obliekali, uspávali a každá chcela byť tou najlepšou mamou. Víťazka je vždy len jedna, ale i ostatné dievčatá si zaslúžia pochváliť za ich chuť a snahu si to vyskúšať. Už teraz im držíme palce, aby z nich raz boli tie naj ozajstné mamy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lichardova 24, Žilina

  Lichardova 24
  01001 Žilina
 • Telefón :
  041 - 72 436 46 - RŠ-0910 985 319
  041 - 72 436 34 - ZRŠ
  041 - 72 446 78 - ŠJ

Fotogaléria